CNPWorking groupsSocial, Educational, Youth and Environment policiesNewsLa 12 februarie 2013, membrii Grupului de lucru Social, Sănătate, Educaţie şi Tineret s-au întrunit în ședință

La 12 februarie 2013, membrii Grupului de lucru Social, Sănătate, Educaţie şi Tineret s-au întrunit în ședință

24.04.2013

La 12 februarie 2013, membrii Grupului de lucru Social, Sănătate, Educaţie şi Tineret s-au întrunit în ședință pentru a discuta totalurile activității  întreprinse pe parcursul anului 2012 și a stabili prioritățile de activitate pentru anul curent.

Printre direcțiile de activitate care pot fi menţionate drept reuşite se înscriu analiza, comentarea şi avizarea documentelor de politică, propuse pe parcursul anului 2012 pentru aprobarea Guvernului de cele 4 ministere care intra în „jurisdicţia”  Grupului Politici Sociale, Sănătate, Educaţie şi Tineret; evaluarea și monitorizarea implementării unor acțiuni din Programul de activitate al Guvernului (acțiuni din domeniile protecției sociale, educație și tineret), organizarea și participarea la diferite şedinţe, grupuri tehnice de lucru, alte evenimente cu factorii decizionali pe marginea diferitor proiecte de acte legislative etc. S-a raportat și despre nivelul de realizare a celor două priorităţi selectate de Grup pentru a fi introduse pe agenda Guvernului: publicitatea socială și educația non-formală. Pînă la moment s-a reuşit efectuarea analizei acestor doua domenii si formularea unor recomandări de îmbunătăţire, urmînd să fie identificate modalităţile de promovare pe agenda Guvernului.

Coordonatorul Grupului de lucru, Daniela Mămăligă, a pus în discuţie şi primul draft al priorităților de activitate ale Grupului de lucru identificate pentru anul 2013,  care de altfel au fost prezentate şi la întîlnirea membrilor CNP cu Primul-ministru al RM.  S-a convenit că odată cu prezentarea Planurilor de activități ale Ministerelor pe toate cele patru domenii: protecție socială, educație, sănătate și tineret, lista priorităților va fi finalizată. De asemenea, ca rezultat al schimbului de opinii, în contextul implicării mai active a membrilor Grupului de lucru în monitorizarea implementării politicilor la nivel local, s-a convenit ca lista priorităţilor pentru 2013 să includă şi elaborarea unor studii de caz privind implementarea unor politici concrete şi impactul acestora asupra beneficiarilor. Astfel, la propunerea Doamnei Elena Burcă, în baza experienţei Centrului „Casa Mărioarei”, se va încerca efectuarea unei analize/studiu de caz privind implementarea politicilor în domeniul violenței domestice. Iar în baza experienței acumulate de Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”, condus de Doamna Ludmila Popovici  - efectuarea unei analize/studiu de caz privind implementarea politicilor în domeniul identificării și reabilitării victimelor torturilor.