CNPGrupurile de lucruMediuConsultări publiceMinisterul Mediului initiază elaborarea Planurilor de gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru și Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră

Ministerul Mediului initiază elaborarea Planurilor de gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru și Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră

02.12.2013
Ministerul Mediului initiază elaborarea Planurilor de gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru și Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră

Ministerul Mediului a anunţat, la 29 noiembrie 2013,  iniţierea  elaborării Planurilor de gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru (DBHN) şi Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut şi Marea Neagră.

Respectivele documente vin în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 și ale Hotărîrii Guvernului nr. 866 din 1 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de elaborare şi de revizuire a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic.

În Anuntul Ministerului Mediului se menţionează că în prezent, în districtele bazinelor hidrografic Nistru (districtul Nistru) și Dunărea-Prut și Marea Neagră (districtul DPMN), se constată un șir de probleme ecologice acute, generate de poluarea apelor, de modificările regimului de scurgere, de diversitatea mare a activităților antropice, dar și a unor fenomene naturale (inundații, secete, alunecări de teren etc.) cu implicații asupra stării mediului și modului de viață  a populației din cadrul districtelor.

În spațiul Republicii Moldova, 74% din numărul total al populației țării locuiesc în districtul Nistru și 26%, respectiv, în districtul DPMN. Fluviul Nistru este principalul furnizor de apă potabilă pentru economia Republicii Moldova.

 O analiză preliminară a problemelor de mediu ce ţin de gestionarea resurselor de apă ne permite să prezentăm unele aspecte şi probleme prioritare ale districtului:

- Starea ecologică și hidrologică precară din cadrul districtelor și îndeosebi a apei râurilor tributare datorită poluării atât din sursele punctiforme (evacuarea apelor sau insuficient epurate, cât şi a surselor difuze – gunoiști neautorizate, transporturi, agricultură și alte activități antropice);

-  Diminuarea și deficitul resurselor de apă în anumite zone ale districtelor, îndeosebi în cursul de mijloc și inferior, dar și în întregul teritoriu al districtelor în anii secetoși etc.;

-  Poluarea accentuată chimică și microbiologică a apelor freatice – surse de ape potabile pentru majoritatea populației din localitățile rurale;

-  Modificarea regimului hidrologic al râurilor (construcția lacurilor de acumulare inclusiv a complexelor hidroenergetice cu probleme în regimul de exploatare a centralelor hidroelectrice (Novodnestrovsk și Dubăsari pe fluviul Nistru, Costești-Stînca pe rîul Prut) cu influențe asupra stării habitatului (oscilații bruște a nivelului apei în aval de CHE Novodnestrovck, cu poluarea termică a apelor), care, în consecință generează și alte probleme;

-  Diminuarea diversității biologice și a resurselor hidrobiologice;

- Inundațiile catastrofale din cadrul districtelor; fenomen ce poate fi explicat prin modificările climatice, dar și al creșterii presiunilor antropice asupra mediului (defrișări, agricultura excesivă, rectificarea cursurilor râurilor, eroziunii accelerate și colmatarea albiilor minore ce contribuie la diminuarea volumului acestora și, ca urmare, la ieșirea apelor din albia minoră și inundarea albiei majore (luncii sau șesului) etc.;

Unele dintre aceste probleme au, de asemenea, și un aspect pronunțat transfrontalier.

Este evident că sunt și alte aspecte prioritare ce țin de problemele de monitoring, de utilizare rațională a resurselor de apă, de infrastructura de protecție împotriva inundațiilor etc.

Obiectivele de mediu generale ale Planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice Nistru și Dunărea-Prut și Marea Neagră  sunt următoarele:

- Prevenirea deteriorării ulterioare a stării apelor de suprafaţă şi subterane;

- Protecţia şi îmbunătăţirea stării resurselor de apă şi drept consecinţă a stării ecosistemelor acvatice, ecosistemelor terestre şi a zonelor umede care depind direct de ecosistemele acvatice;

- Reducerea progresivă a poluării din surse punctiforme şi difuze a resurselor de apă atît de suprafaţă, cît şi subterane.

În urma finalizării analizei detaliate a stării resurselor de apă, presiunilor şi impacturilor din cadrul districtelor bazinelor hidrografice, vor fi formulate obiective de mediu mai detaliate (specifice).

Obiectivele de mediu se reactualizează o dată la 6 ani, odată cu revizuirea Planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice.

Potrivit datelor oferite de Ministerul Mediului (a se vedea Anunţul) în perioada imediat următoare urmează o Analiză a districtelor bazinelor hidrografice, decembrie 2013-aprilie 2014. După care, vor avea loc Consultări publice la diferite etape de lucru şi cu diferit conţinut. Avizarea oficială și aprobarea de către Guvern a Planurilor de gestionare este planificată pentru perioada martie - mai 2015.

Sugestiile și propunerile privind elaborarea Planurilor de gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru și Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră pot fi prezentate pînă pe data de 31 mai 2014, la adresa electronică: ursache Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , sau expuse la numărul de telefon 022 20 45 13 sau pe adresa: or. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, biroul 526, Ministerul Mediului.