CNPDespre CNPOrganigramaCNPConsiliul Naţional pentru Participare (CNP)

Consiliul Naţional pentru Participare (CNP)

CNP are scopul să faciliteze participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategică.

Din componenţa CNP fac parte 30 de reprezentanţi ai societăţii civile. Durata mandatului este de doi ani.

Consiliul exercită şi următoarele atribuţii:
a) prezintă comentarii şi propuneri pe marginea iniţiativelor şi documentelor de politici Comitetului interministerial pentru planificare strategică, prin intermediul Direcţiei politici, planificare strategică şi asistenţă externă din cadrul Cancelariei de Stat. Comentariile şi propunerile consiliului sînt făcute publice;

b) informează Comitetul interministerial pentru planificare strategică despre implicarea părţilor interesate în elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice;

c) elaborează rapoarte anuale privind participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor, precum şi privind funcţionarea cadrului instituţional de consultare, publicîndu-le pe portalul guvernamental.