CNPDespre CNPOrganigramaBiroul PermanentBiroul Permanent

Biroul Permanent

Preşedinte: Sergiu OSTAF, Director, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)

Vicepreşedinte: Antonița FONARI, Director, Centrul de Resurse ”Tineri și Liberi”

Membri:
Vanu JEREGHI, Director, Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM)

Daniela MĂMĂLIGĂ, Director de programe, Parteneriate pentru fiecare copil (P4EC)

Valeriu PROHNIȚCHI, Director, Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP

Alecu RENIȚĂ, Preşedinte, Mișcarea Ecologistă din Moldova (MEM)

Arcadie BARBĂROȘIE, Director, Institutul pentru Politici Publice (IPP)


Consiliul este condus de Biroul permanent, din care fac parte preşedintele, vicepreşedintele şi 5 membri, aleşi cu majoritatea voturilor.

Biroul permanent exercită următoarele funcţii:
a) propune crearea grupurilor de lucru pe diferite probleme;
b) elaborează şi propune proiectul ordinii de zi a şedinţei;
c) desemnează persoanele responsabile pentru pregătirea rapoartelor asupra problemelor de pe ordinea de zi a şedinţei;
d) convoacă şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului;
e) propune procedura de revizuire a componenţei Consiliului.

Preşedinte CNP
Preşedintele Consiliului este ales pentru o perioadă de un an şi exercită următoarele funcţii:
a) conduce activitatea Consiliului;
b) prezidează şedinţele Consiliului;
c) reprezintă Consiliul în cadrul şedinţelor Guvernului şi în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale;
d) exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.

Vicepreşedinte CNP
Vicepreşedintele Consiliului exercită funcţiile preşedintelui în absenţa acestuia.