CNPDespre CNPOrganigramaSecretarul CNPSecretariat CNP

Secretariat CNP

Preşedinte CNP: Sergiu OSTAF, Director Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)

Asistent Preşedinte: Elena TERZI
Coordonator Monitorizare şi Resurse Umane: Victor BANARIUC
Expert în Comunicare și Relaţii Publice: Alina GODZIN

Secretariat CNP este selectat de către Biroul Permanent în baza unui concurs deschis și are următoarele responsabilități:

Asistent Preşedinte:

1. Acordarea de suport Președintelui CNP în realizarea principalelor funcții:
  - Coordonarea şi sincronizarea activităţii CNP,
  - Reprezentarea CNP în şedinţa Cabinetului de Miniştri,
  - Prezentarea CNP în relaţii cu persoane terţe.

2. Sub conducerea generală a Preşedintelui CNP,
  - redactarea poziţiei CNP pe marginea proiectelor documentelor de politice,
  - redactarea documentelor strategice şi tactice de dezvoltare a CNP,
  - redactarea comunicatelor de presă exprimînd poziţia CNP. 

3. Pregătirea notelor de politici,

4. Participarea la diverse şedinţe asistînd Preşedintele CNP în activitatea sa.

Coordonator Monitorizare şi Resurse Umane:

1. Monitorizarea activităţii Secretariatului CNP şi a grupurilor de lucru;
2. Coordonarea executării angajamentelor, deciziilor luate în cadrul şedinţelor CNP şi a Grupurilor de lucru;
3. Supravegherea implementării activităţilor Strategiei CNP şi a Planului de activităţi a grupurilor de lucru;
4. Coordonarea activităţilor de dezvoltare profesională a personalului;
5. Menţinerea unui climat de lucru sigur şi stimulativ.

Expert în Comunicare și Relaţii Publice:

1. Plasarea și promovarea produselor externe ale CNP;
2. Promovarea și coordonarea procesului de actualizare a paginii web www.cnp.md;
3. Analiza acoperirii activităţii CNP de către diverse instituții mediatice;
4. Monitorizarea și propunerea acțiunilor relevante pentru cultivarea imaginii pozitive a CNP;
5. Consultarea și facilitarea aparițiilor publice ale reprezentanților CNP;
6. Suport în redactarea și plasarea informațiilor despre poziția oficială a CNP;
7. Suport în promovarea mesajelor strategice formulate de către reprezentanții CNP.