CNPDespre CNPOrganigramaGrupul de lucru Social, Sănătate și EducațieGrupul de lucru Social, sănătate și educație

Grupul de lucru Social, sănătate și educație

Coordonator: Daniela MĂMĂLIGĂ, Asociaţia Obştească "Parteneriate pentru fiecare copil”
Asistent: Irina MAISTER

Scopul Grupului Politici Sociale, Educaţionale, de Tineret şi Mediu (în continuare – Grupul) - este de consolidare a parteneriatului dintre Guvern şi societatea civilă în vederea perfecţionării cadrului normativ din domeniul politicilor sociale şi de mediu, şi racordării acestora la interesele societăţii.

Obiectivele grupului:
- Contribuirea la perfecţionarea şi monitorizarea implementării legislaţiei din domeniul protecţiei sociale, tineretului, educaţiei şi mediului;
- Promovarea parteneriatului dintre societatea civilă şi Guvern în ce priveşte procesul decizional ;
- Asigurarea respectării de către organele puterii publice centrale a principiului transparenţei în procesul decizional.

Mecanismul de funcţionare a grupului: Grupul de lucru activează conform Regulamentului CNP, avînd următoarea componenţă : 15 membri ai CNP (membri ai Grupului Politici Sociale, Educaţioanle, de Tineret şi Mediu sau concomitent membri ai cîtorva grupuri de lucru CNP), coordonatorul Grupului de lucru şi  Asistentul Grupului. Membrii grupului de lucru se întrunesc în şedinţe de 2 ori pe lună, pentru a discuta subiectele curente. La şedinţe sunt invitaţi reprezentanţi ai societăţii civile şi ai autorităţilor publice, interesaţi de subiectele puse în discuţie. Comunicarea în interiorul grupului şi cu alţi actori interesaţi se efectuează prin intermediul mailului, site-ului www.cnp.md şi telefonic.

Activităţile  grupului:
a) Monitorizarea agendei publice a Guvernului şi ministerelor responsabile de promovarea politicilor din domeniul protecţiei sociale, tineret, mediu şi educaţie ;
b) Informarea organizaţiilor interesate despre iniţiativele legislative din domeniu;
c) Acordarea expertizei în domeniul politicilor publice din domeniul social, educaţional, de tineret şi mediu (avizarea, comentarea, elaborarea de propuneri);
d) Monitorizarea racordării actelor legislative şi documentelor de politici cu angajamentele asumate de către Republica Moldova prin alinierea la Convenţiile şi Tratatele internaţionale ;
e) Sesizarea autorităţilor publice cu privire la imperfecţiunile la nivel legislative sau la nivel de aplicare a legislaţiei ;
f) Propunerea de proiecte în domeniul politicilor sociale, educaţionale, de tineret şi mediu ;
g) Monitorizarea respectării legii cu privire la Transparenţa în proces decizional , pentru Ministerele cu care conlucrează Grupul de lucru;
h) Iniţierea de dialog public cu societatea civilă în vederea discutării iniţiativelor legislative înaintate de autorităţile publice ;
i) Activităţi din domeniul sănătăţii publice, siguranţei rutiere şi patrimoniului arhitectural (întrucît aceste domenii nu sunt acoperite de celelalte grupuri).

Lista membrilor Grupului

Daniela MĂMĂLIGĂ
Asociaţia Obştească "Parteneriate pentru fiecare copil”