Consultări publice

Consultări publice

Ministerul Tineretului şi Sportului consultă proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei...

Ministerul Tineretului şi Sportului a iniţiat, începînd cu 27 septembrie 2013, consultări publice ale proiectului HG "Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Certificare şi…

02.10.2013

Ministerul Educaţiei consultă, pînă la 30 septembrie 2013, proiectul Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea...

Ministerul Educaţiei a iniţiat, începînd cu 18 septembrie 2013, consultarea publică a proiectului Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior. Proiectul Regulamentului-cadru stabileşte modul de participare a studenţilor,…

18.09.2013

Consultări publice: Ministerul Educaţiei consultă proiectul Strategiei sectoriale de dezvoltare pentru anii 2014-20...

Ministerul Educaţiei a iniţiat, începînd cu 13 septembrie 2013, consultarea publică a proiectului Strategiei sectoriale de dezvoltare pentru anii 2014-2020 "Educaţia - 2020". Proiectul Strategiei „Educația - 2020” identifică problemele…

13.09.2013

Ministerul Sănătăţii consultă, pînă la 20 septembrie 2013, proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asi...

Ministerul Sănătăţii a iniţiat, începînd cu 6 septembrie 2013, consultarea publică a proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014. Proiectul prevede majorarea primei de asigurare obligatorie…

09.09.2013

Consultări publice: Ministerul Educaţiei a propus pentru consultări 3 proiecte de acte normative

Ministerul Educaţiei a propus pentru consultare publică trei proiecte de acte normative: 1) Regulamentul privind funcţionarea unităţilor de formare profesională a conducătorilor de autovehicule http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1074 Proiectul Regulamentului propus conţine prevederi…

09.09.2013

Ministerul Sănătăţii consultă, pînă la 10 septembrie 2013, proiectul Regulamentului privind selectarea în bază de c...

Ministerul Sănătăţii a iniţiat, începînd cu 19 august 2013, consultarea publică a proiectului Regulamentului privind selectarea în bază de concurs a adjuncţilor conducătorului şi şefilor de subdiviziuni de profil medical…

02.09.2013

Consultări publice - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare și a standardelor minime de calitate ale Centr...

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a iniţiat, începînd cu 22 august 2013, consultări publice privind proiectul Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare și a standardelor minime de calitate ale Centrelor de…

22.08.2013

MMPSF consultă, pînă la 22 septembrie 2013, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a iniţiat, începînd cu 22 august 2013, consultări publice privind proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. Termenul limiită de consultări…

22.08.2013

Consultări publice: Ministerul Sănătăţii a propus pentru consultări 2 proiecte de acte normative

Ministerul Sănătăţii a propus pentru consultare publică două proiecte de acte normative: 1) Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1020…

22.08.2013

MMPSF consultă, pînă la 13 septembrie 2013, proiectul modificărilor şi completărilor la Legea nr.499-XIV din 14 iul...

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a iniţiat, începînd cu 13 august 2013, consultări publice privind proiectul modificărilor şi completărilor la Legea nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale…

16.08.2013

Consultări publice: Ministerul Sănătăţii a propus pentru consultări 3 proiecte de acte normative

Ministerul Sănătăţii a iniţiat consultări publice a 3 proiecte de acte normative: 1) Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie şi a Standardelor…

12.08.2013

MMPSF consultă, pînă la 19 august 2013, proiectul Strategiei pentru protecţia copilului şi familiei

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a iniţiat, începînd cu 5 august 2013, consultări publice privind proiectul Strategiei pentru protecţia copilului şi familiei (2013-2020). Termenul limită de consultări - 19…

12.08.2013