CNPGrupurile de lucruMediuConsultări publice
Consultări publice

Consultări publice

Ministerul Mediului consultă un document ce vizeză introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic

Este vorba de Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la informarea şi participarea publicului în procesul luării deciziilor privind introducerea deliberată în mediul înconjurător şi introducerea pe piaţă…

05.05.2014

Ministerul Mediului consultă componența nominală a Comitetelor districtelor bazinelor hidrografice

Ministerul Mediului a anunţat, până la 13 ianuarie 2014, consultări publice asupra proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea componenței nominale a Comitetelor districtelor bazinelor hidrografice. Scopul elaborării proiectului constă în asigurarea…

09.01.2014

Ministerul Mediului initiază elaborarea Planurilor de gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru și Dis...

Ministerul Mediului a anunţat, la 29 noiembrie 2013,  iniţierea  elaborării Planurilor de gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru (DBHN) şi Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut şi Marea Neagră. Respectivele documente vin…

02.12.2013

Vânătoarea de mistreţi versus integrarea în UE. CNP spune nu!

Ministerul Mediului a expediat spre avizare către CNP un proiect de Hotărâre de Guvern (HG) ce prevede modificarea şi completarea HG nr. 597 din 13 august 2013 cu privire la…

01.11.2013

Moldsilva consultă public Regulamentul privind reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale pr...

Agenţia Moldsilva consultă public, până la 1 octombrie 2013,  Regulamentul cu privire la reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale protejate de stat din fondul forestier de stat. Prezentul…

02.09.2013

Ministerul Mediului consulta semnarea „Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur”

Ministerul Mediului anunţă consultări publice, in perioada 22.08.13– 05.09.13, privind inițierea semnării de către Republica Moldova a noului tratat internaţional de mediu cu efect juridic obligatoriu în domeniul mercurului, denumit „Convenţia…

02.09.2013

Ministerul Mediului consultă un Regulament care să ne facă mai puțin vulnerabili la secetă

Ministerul Mediului a anunțat consultări publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind planificarea gestionării secetei. Comentariile pe marginea documentului pot fi expediate până la data de…

17.07.2013

Vânătoare în ariile naturale protejate de stat?

Ministerul Mediului a anunțat consultări publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la reglementarea vînătorii şi reglarea numerică a efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat în…

17.07.2013

Consultări publice: atenuarea schimbărilor climatice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Aflaţi ce ang...

Ministerul Mediului consultă proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2020.  Aprobarea Strategiei de Dezvoltare cu Emisii Reduse a…

05.07.2013

Consultări publice - Strategia de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie 2014-2027

Ministerul Mediului anunţă, începînd cu 12 iunie 2013, iniţierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie a Republicii Moldova…

05.07.2013

Cum prevenim şi reducem consecinţele inundaţiilor? Ministerul Mediului a anunţat consultări publice

Ministerul Mediului a iniţiat consultări publice asupra proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea riscului de inundaţii în Republica Moldova. Prevederile de bază ale proiectului Hotărîrii…

05.07.2013

Participă la elaborarea Raportului pe ţară privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la ad...

Ministerul Mediului a iniţiat,  de la 1 iunie 2013, elaborarea Raportului pe țară privind implementarea Convenției privind accesul la informație, justiție și participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului.…

28.06.2013