Consultări publice

Consultări publice

(infografic) Pentru ce se planifică să fie cheltuiți banii publici în anul 2014?

Astăzi pe site-ul Ministerului Finanțelor a fost plasat pentru consultare Proiectul legii bugetului de stat pentru 2014. Conform estimărilor actualizate, în anul 2013 la bugetul public naţional urmează să se…

25.11.2013

Consultare publică: politica fiscală şi vamală pentru anul 2014

Ministerul Finanţelor a elaborat și remis spre examinare şi avizare proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii bugetar-fiscale…

11.09.2013

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XV cu privire la zonele economice libere

În perioada 26.07.2013 - 08.08.2013, Ministerul Economiei consultă Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea si completarea Legii nr. 440-XV cu privire la zonele economice libere din 27…

30.07.2013

Ministerul Economiei consultă: PHG privind normele privind cantităţile nominale ale produselor preambalate

Începând cu 22 iulie 2013, Ministerul Economiei consultă Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate. După cum menționează Analiza…

24.07.2013

Ministerul Economiei: Proiecte de Hotărâri de Guvern consultate în februarie 2013

Grupul de lucru Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial din cadrul Consiliului Național pentru Participare prezintă trei proiecte de hotărâri de Guvern consultate de Ministerul Economiei în luna februarie:  Proiect de…

04.02.2013

Proiectul de modificare a Legii privind achizițiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007

Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate proiectul de modificare a Legii privind achizițiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007. Proiectul de…

23.01.2013

Reactualizarea Hotărârii Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010

Cancelaria de Stat iniţiază procesul de reactualizare, în regim de urgență, a HG 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de…

16.01.2013

Proiectul hotărârii de Guvern „Cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 priv...

Cancelaria de Stat iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra…

09.01.2013

Strategia de dezvoltare în domeniul managementului finanţelor publice 2013-2020

Ministerul Finanţelor a elaborat şi a remis spre examinare şi avizare proiectul hotărîrii de Guvern “Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare în domeniul managementului finanţelor publice 2013-2020”. Scopul prezentului proiect de…

03.12.2012

Ministerul Finanțelor consultă: Legea privind finanțele publice locale și Codul Fiscal

Întru realizarea succesivă a acţiunilor ce ţin de implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare, Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă pentru consultare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte…

12.10.2012

Consultare publică: Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”

Agenţia Turismului a anunțat consultări publice asupra proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 2020”.  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului menţionat rezultă din…

20.09.2012

Impozitarea mărfurilor din zonele economice libere la încetarea activității acestora

Ministerul Economiei consultă Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la modul de impozitare a mărfurilor amplasate pe teritoriul zonei economice libere la încetarea activității acesteia. Data limită pentru consultări:…

03.08.2012