CNPProduseAvize și propuneri
Avize și propuneri

Avize și propuneri

Opinia IDOM asupra unor modificări propuse la Legea întrunirilor

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), cu ajutorul voluntarilor care participă în activitatea organizației prin intermediul Serviciului European de Voluntariat, a prezentat Ministerului Afacerilor Interne recomandări pe marginea unor prevederi din proiectul de Lege…

07.03.2014

GL Politici Sociale, Educație și Sănătate a examinat patru proiecte de acte normative din domeniul social

La solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pe parcursul lunii ianuarie 2014, Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate din cadrul Consiliului Național de Participare a examinat patru…

07.02.2014

Comentarii și propuneri ADEPT la modificările Codului Electoral

Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT", în cadrul procesului de consultare publică, a elaborat comentarii la proiectul legii de modificare a Codului Electoral al Republicii Moldova. Comentariile la proiectul de lege vizează…

29.01.2014

Comentariile CReDO la modificările Legii privind trasnparența în procesul decizional

Centru de Resurse pentru Drepturile Omului a prezentat Ministerului Justiției, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind…

14.01.2014

Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a examinat cinci proiecte de documente din domeniul social...

La solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pe parcursul lunii decembrie 2013, Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate din cadrul Consiliului Național de Participare a examinat patru…

02.01.2014

Comentariile Institutului de Justiție Civilă la Regulamentul – cadru cu privire la organizarea și funcționarea secr...

A.O. „Institutul de Justiție Civilă” („IJC”) a prezentat Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Regulamentului – cadru cu privire la organizarea și funcționarea secretariatului judecătoriilor și…

27.12.2013

Opinia CRJM privind modificările propuse la Legea privind întrunirile și transferarea IDP în subordinea MJ

Urmare a discuţiilor de la întâlnirea din 6 decembrie 2013 a Prim-ministrului Republicii Moldova, Domnului Iurie LEANCĂ, cu membrii Consiliului Naţional pentru Participare, Centrul de Resurse Juridice din Moldova a…

27.12.2013

Comentariile CReDO la proiectul modificărilor la Legea privind întrunirile

Centru de Resurse pentru Drepturile Omului a prezentat Ministerului Justiției, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 26-XVI din 22…

27.12.2013

Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a avizat fără obiecţii un proiect de hotărîre a Guvernului,...

Ministerul Sănătăţii a solicitat avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004”, ce ţine de completarea listei substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului.…

04.12.2013

Recomandările GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate la proiectul Codului Educaţiei

Membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate al Consiliului Naţional pentru Participare şi constituenţii săi susţin proiectul Codului Educaţiei, totodată, venind cu un şir de recomandări pentru îmbunătăţirea…

04.12.2013

GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate susţine proiectul Strategiei pentru protecţia copilului şi familiei pentr...

Membrii Grupului de Lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate susţin proiectul Strategiei pentru protecţia copilului şi familiei pentru perioada 2014-2020. Consiliul Naţional pentru Participare a fost membru al grupului de…

25.11.2013

Raportul IDOM de expertiză a legislaţiei privind clasificarea substanţelor narcotice

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a prezentat Ministerului Afacerilor Interne recomandări pe marginea proiectului de Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 79 din…

13.11.2013