CNPProduseAvize și propuneriDrepturile omului
Drepturile omului

Drepturile omului

Opinia IDOM asupra unor modificări propuse la Legea întrunirilor

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), cu ajutorul voluntarilor care participă în activitatea organizației prin intermediul Serviciului European de Voluntariat, a prezentat Ministerului Afacerilor Interne recomandări pe marginea unor prevederi din proiectul de Lege…

07.03.2014

Comentarii și propuneri ADEPT la modificările Codului Electoral

Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT", în cadrul procesului de consultare publică, a elaborat comentarii la proiectul legii de modificare a Codului Electoral al Republicii Moldova. Comentariile la proiectul de lege vizează…

29.01.2014

Comentariile CReDO la modificările Legii privind trasnparența în procesul decizional

Centru de Resurse pentru Drepturile Omului a prezentat Ministerului Justiției, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind…

14.01.2014

Opinia CRJM privind modificările propuse la Legea privind întrunirile și transferarea IDP în subordinea MJ

Urmare a discuţiilor de la întâlnirea din 6 decembrie 2013 a Prim-ministrului Republicii Moldova, Domnului Iurie LEANCĂ, cu membrii Consiliului Naţional pentru Participare, Centrul de Resurse Juridice din Moldova a…

27.12.2013

Comentariile CReDO la proiectul modificărilor la Legea privind întrunirile

Centru de Resurse pentru Drepturile Omului a prezentat Ministerului Justiției, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 26-XVI din 22…

27.12.2013

Raportul IDOM de expertiză a legislaţiei privind clasificarea substanţelor narcotice

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a prezentat Ministerului Afacerilor Interne recomandări pe marginea proiectului de Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 79 din…

13.11.2013

Comentariile ADEPT la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind transparența în procesul deci...

Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT" a prezentat Ministerului Justiției, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind…

08.11.2013

Recomandări la cadrul legal ce vizează transparența în procesul decizional

Cu referire la anunțul privind inițierea procedurii de modificare a cadrului normativ privind asigurarea transparenței decizionale, Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului al Consiliului Național pentru Participare (CNP), cu…

17.10.2013

Recomandările IDOM la pr Legii modul de asigurare ordinii publice în cadrul evenimentelor

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a elaborat și prezentat Ministerului Afacerilor Interne recomandări pe marginea proiectului de Lege privind modul de asigurare şi restabilire a ordinii publice în cadrul evenimentelor…

26.06.2013

Recomandările Promo-Lex la pr Legii modul de asigurare ordinii publice în cadrul evenimentelor

Asociaţia Promo-LEX, cu referire la procesul de consultare publică a proiectul de lege privind modul de asigurare şi restabilire a ordinii publice în cadrul evenimentelor publice, desfășurat de Ministerul Afacerilor Interne,…

26.06.2013

Demersul reprezentanților SC către Comisia parlamentară privind lipsa unui jurist în ”Consiliul Nediscriminare”...

Membrii Grupului de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP, împreună cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Coaliția Nediscriminare, Centrul Naţional al Romilor, Uniunea Tinerilor Romi „Tarnă Rom”, Programul…

11.06.2013

Recomandări la proiectul Legii cu privire la avocatul poporului

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a elaborat și prezentat Ministerului Justiției recomandări pe marginea proiectului de lege cu privire la avocatului poporului. Experții IDOM au venit cu recomandări,…

22.05.2013