Educație

Educație

Recomandările GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate la proiectul Codului Educaţiei

Membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate al Consiliului Naţional pentru Participare şi constituenţii săi susţin proiectul Codului Educaţiei, totodată, venind cu un şir de recomandări pentru îmbunătăţirea…

04.12.2013

Proiectul Strategiei "Educaţia-2020" avizat de GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate

Membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate al Consiliului Naţional pentru Participare, de comun cu constituenţii săi, au examinat proiectul Strategiei sectoriale de dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educaţia…

01.11.2013

CNP s-a expus pe marginea proiectului Concepției sistemului de validare a învățării non-formale și informale

Grupul Politici Sociale, Educaţie și Sănătate al CNP de comun cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova s-au expus pe marginea proiectului Concepţiei sistemului de validare a învăţării non-formale şi…

18.05.2013

CNP a prezentat avizul la proiectul Regulamentului cu privire la susținerea examenelor de bacalaureat de către abso...

Grupul de lucru Politici Sociale, Educaţie și Sănătate al CNP și Asociaţia Keystone Human Services International Moldova s-au expus pe marginea proiectului de Reglementări şi proceduri specifice cu privire la…

18.05.2013

CNP a avizat proiectul HG cu privire la serviciul de asistenţă psihopedagogică

Ca rezultat al solicitării parvenite din partea Ministerului Educației de a examina și aviza proiectul hotărîrii Guvernului ”Cu privire la crearea Centrului republican și Serviciului raional/municipal de asistență psihopedagogică”, membrii…

31.01.2013

Avizul CNP pe marginea Planului de acţiuni 2013-2016 în domeniul educaţiei incluzive

Grupul de lucru Social, Educaţie şi Sănătate al CNP şi Centrul de zi ”Speranţa” s-au expus pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pe anii…

31.01.2013

Comentariile CNP la Strategia ”Educația 2020”

În contextul inițierii, de către Ministerul Educației, a consultărilor publice pe marginea Strategiei sectoriale pentru dezvoltarea educației pentru anii 2012-2020, membrii Grupului Social, Educație și Sănătate al Consiliului Național pentru…

21.09.2012

A fost monitorizată reforma învăţămîntului general în raioanele de sud ale RM

Institutul de Politici Publice (IPP), în colaborare cu UNICEF şi Magenta Consulting, a prezentat astăzi, în cadrul Ministerului Educaţiei, rezultatele unui recensămînt şcolar, pentru monitorizărea reformei învăţămîntului general în raioanele…

25.01.2012

Răspunsul Ministerului Educaţiei la demersul CNP privind optimizarea educaţiei şi mărimea claselor de elevi

Ca urmare a demersului Consiliului Naţional pentru Participare adresat Guvernului Republicii Moldova, cu referinţă la optimizarea sistemului educaţional şi mărimea claselor de elevi, Ministerul Educaţiei a oferit răspuns cu privire…

10.08.2011