Justiție

Justiție

Comentariile Institutului de Justiție Civilă la Regulamentul – cadru cu privire la organizarea și funcționarea secr...

A.O. „Institutul de Justiție Civilă” („IJC”) a prezentat Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Regulamentului – cadru cu privire la organizarea și funcționarea secretariatului judecătoriilor și…

27.12.2013

Recomandări către CSM pe marginea pr. Regulamentului-model de ordine internă a judecătoriilor și curților de apel...

Grupul de lucru Justiție și Drepturile Omului al Consiliului Național pentru Participare a expediat către Consiliul Superior al Magistraturii recomandări la proiectul ”Regulamentului-model de ordine internă a judecătoriilor și curților de…

29.07.2013

Recomandări la modificările propuse la Codul Contravențional

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului al Consiliului Național pentru Participare, a prezentat Ministerului Justiției recomandări la proiectul Legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al RM nr. 218-XVI…

29.07.2013

Recomandări la Regulamentul de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța judecătorească

Membrii Grupului de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP, cu concursul juriștilor abonați la rețeaua Embassy Lawyers a AO Ambasada Drepturilor Omului, urmare a luării cunoștință cu anunțul privind…

26.06.2013

Legea cu privire la petiționare

Consiliul Național pentru Participare, urmare a lansării de către Ministerului Justiției a procesului de consultare publică a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.190 din 19.07.1994 cu privire…

08.02.2013

Comentarii la proiectul de Lege privind răspunderea disciplinară a judecătorilor

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului a Consiliului Național pentru Participare, în conlucrare cu Avocatul Vitalie Chiuchitu, urmare a lansării de către Ministerului Justiției, a procesului de consultare publică a proiectului…

10.12.2012

Recomandări la pr. Lege privind răspunderea disciplinară a judecătorilor

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omuluia Consiliului Național pentru Participare, urmare a lansării de către Ministerului Justiției, a procesului de consultare publică a proiectului de Lege cu privire la…

10.12.2012

Codul de Etică al Procurorului, aviz Transparency International Moldova

"Transparency International" Moldova a prezentat avizul pe marginea Codului de etică al procurorului. Propunem pentru informare avizul nominalizat.

21.01.2012

Planul de acţiuni 2012 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pentru anii 2011 – 2015, aviz Transpa...

AO "Transparency International" a prezentat avizul pe marginea Planului de acţiuni 2012 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pentru anii 2011 – 2015 Propunem pentru informare avizul nominalizat.

11.01.2012

Planul de acţiuni pentru implementarea SRSJ

AO "Transparency International" a prezentat Ministerului Justiţiei avizul la Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. Propunem pentru informare avizul nominalizat.

24.11.2011

Reforma sistemului judecătoresc

AO "Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului" (CReDO) a prezentat Ministerului Justiţiei comentarii pe marginea unor legi ce vizează reforma sistemului judecătoresc. Propunem pentru informare comentariile nominalizate.

04.08.2011