Sănatate

Sănatate

Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a avizat fără obiecţii un proiect de hotărîre a Guvernului,...

Ministerul Sănătăţii a solicitat avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004”, ce ţine de completarea listei substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului.…

04.12.2013

Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a avizat fără obiecţii un proiect de hotărîre a Guvernului,...

Ministerul Sănătăţii a solicitat avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei”. În…

07.10.2013

Recomandările GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate la 2 proiecte din domeniul sănătăţii

Membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate din cadrul Consiliului Naţional pentru Participare, cu contribuţia AO Keystone Moldova, au consultat 2 proiecte de acte normative ce vizează domeniul…

22.08.2013

Recomandările GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate la 3 proiecte din domeniul sănătăţii

Membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate din cadrul Consiliului Naţional pentru Participare, cu contribuţia Centrului de Politici şi Analize în Sănătate, au consultat 3 proiecte de acte…

12.08.2013

Avizul CNP la proiectul hotărîrii Guvernului “Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Reg...

În contextul inițierii, începînd cu data de 30 aprilie 2013, a consultărilor publice pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului “Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind achiziţionarea…

18.05.2013

CNP a prezentat avizul la proiectul de modificare a Programului unic în asistență medicală

În contextul inițierii, începînd cu data de 10 decembrie 2012, a consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului “Pentru aprobarea modificărilor si completărilor ce se operează în Programul unic al…

19.12.2012

Avizul CNP - proiectul HG Agentia Medicamentului

În contextul inițierii, începînd cu data de 2 octombrie 2012, a consultărilor publice pe marginea proiectul hotărârii Guvernului “Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită a Agenţiei Medicamentului şi…

19.10.2012

Plăți suplimentare pentru confort sporit în spitalele publice: pro și contra

Un proiect de decizie elaborat de Ministerul Sănătăţii şi înaintat recent pentru consultări publice vine cu iniţiativa de a permite plăţile suplimentare în saloane cu confort sporit şi alimentaţie personalizată.…

17.10.2012

Aviz CNP: Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din R. Moldova

Consiliul Naţional pentru Participare a examinat şi avizat proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica Moldova, prezentat cu titlul de iniţiativă legislativă nr. 1693 din 14…

28.07.2011