CNPProduseAvize și propuneriSecuritate
Securitate

Securitate

Recomandări la HG privind structura şi efectivul limită ale Inspectoratului General de Poliţie, CPP, etc

Asociația Promo-Lex, organizație de resursă a Grupului de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP a prezentat Ministerului Afecerilor Interne recomandări asupra proiectului Hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărârii de…

20.02.2013

Legea cu privire la Serviciul Carabinieri

"Centrul de Resurse al ONG pentru Drepturile Omului" (CReDO) a prezentat Ministerului Afacerilor Interne avizul pe marginea proiectului de Lege cu privire la Serviciul Carabinieri (în atașament). Experții CReDO au concluzionat…

05.07.2012

Legea cu privire la modul de aplicare a forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armei de foc

AO "Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului" a prezentat Ministerului Afacerilor Interne expertiza sa pe marginea proiectului de Lege cu privire la modul de aplicare a forţei fizice, mijloacelor speciale şi…

01.08.2011

Acordul între Guvernul RM şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate

"Institutul pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului" a prezentat Ministerului Afacerilor Interne expertiza privind proiectul Acordului între Guvernul RM şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea în domeniul combaterii crimei…

11.07.2011

Legea Serviciului protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale

"Institutul pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului" a prezentat Ministerului Afacerilor Interne avizul pe marginea proiectului de Lege pentru modificarea art. 17 al Legii Serviciului protecţiei Civile şi Situaţii…

11.07.2011