CNPProduseAvize și propuneriEducațieCNP a avizat proiectul HG cu privire la serviciul de asistenţă psihopedagogică

CNP a avizat proiectul HG cu privire la serviciul de asistenţă psihopedagogică

31.01.2013

Ca rezultat al solicitării parvenite din partea Ministerului Educației de a examina și aviza proiectul hotărîrii Guvernului ”Cu privire la crearea Centrului republican și Serviciului raional/municipal de asistență psihopedagogică”, membrii Consiliului Național pentru Participare si constituienţii săi, Centrul de intervenție precoce ”Voinicel” au venit cu un şir de comentarii şi recomandări pentru îmbunătăţirea documentului.

În special, avizul s-a referit la includerea în procesul de educaţie incluzivă a copiilor referiţi de Serviciul de Intervenţie Timpurie în Copilărie ale sistemului sănătăţii, prin care va fi asigurată continuitatea serviciilor acordate de Serviciile de ITC și Serviciul de asistenţă psihopedagogică.

Documente anexe