CNPProduseMonitorizarea politicilorDrepturile omuluiDeclarația privind asigurarea alegerii libere a consumatorilor a produselor audiovizuale şi crearea condiților egale de concurenţă

Declarația privind asigurarea alegerii libere a consumatorilor a produselor audiovizuale şi crearea condiților egale de concurenţă

22.01.2014
Declarația privind asigurarea alegerii libere a consumatorilor a produselor audiovizuale şi crearea condiților egale de concurenţă

Declarația privind asigurarea alegerii libere a consumatorilor a produselor audiovizuale şi crearea condiților egale de concurenţă

În contextul recentelor evoluții privind instabilitatea relațiilor contractuale dintre o parte din distribuitori de cablu și posturile Jurnal TV, RTR, Accente TV în condițiile în care ultimii solicită continuarea retransmisiei posturilor, circumstanțele în care Consiliul Coordonator al Audiovizualului intenționase examinarea adoptării unei recomandări cu referire la includerea în pachetul de bază a unor posturi audiovizuale, Grupul de lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP consideră necesar să declare:

  1. Încetarea relațiilor contractuale poate limita accesul consumatorilor la accesul la informație, distribuitorii prin cablu și posturile enunțate vor purcede la negocierea contractelor bilaterale,
  2. Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) va asigura transparența în procesul de luare a deciziilor în cadrul instituției, organizarea, după caz, a dezbaterilor publice largi, cu participarea părţilor interesate din rândul distribuitorilor de servicii şi radiodifuzorilor; adoptarea deciziei de recomandare de includere a unor posturi în defavoarea altora constituie o practică de tratament preferențial nejustificată în condițiile economiei de piață,
  3. Consiliul Concurenţei (CC) va întreprinde măsuri pentru a asigura concurenţa  pe piaţa mass-media şi să investigheze existenţa eventualelor acorduri anticoncurenţă, cunoscute de publicul larg, precum „ înţelegeri de cartel” sau „înţelegeri de întreprinderi şi practici de concert”, care sunt interzise conform art. 7 a Legii cu privire la protecţia concurenţei, care constituie o miză foarte importantă şi în procesul de integrare europeană prin interzicerea lor de către art. 101 a Tratatului cu privire la funcţionarea Uniunii Europene.

În virtutea  art.  29 (5) al Codului Audiovizual, al art. 1 deciziei CCA nr. 68 din 03.07.2009 şi art. 1 deciziei CCA  nr. 41 din 30.03.2010,  actualmente în vigoare,  în  scopul aplicării unor măsuri tranzitorii, Solicităm să fie conservate sau restabilite retransmisiunile difuzurilor excluşi din grila de bază, cea mai accesibilă şi cu cea mai mare audienţă, din moment ce difuzorii acceptă gratuitea acestor transmisiuni.

Reamintim asupra rolului CCA şi CC de garant al interesului public în domeniul audiovizualului și al repectării concurenţei şi solicităm respectuos exercitarea diligentă a atribuțiil

Vanu JEREGHI,

Coordonatorul Grupului de Lucru „Justiţie şi drepturile Omului”, 

Director al AO ”Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova” (IDOM)

Textul integral al declarației poate fi găsit în anexă.

Documente anexe