CNPActivităţiBuletin informativNoiembrie 2012

Noiembrie 2012

18.12.2012
Noiembrie 2012

CNP regretă că primește unele subiecte de pe agenda de lucru a Guvernului la doar cîteva ore înainte de ședința propriu-zisă. În acest caz, CNP nu poate efectua o analiză obiectivă și complexă a unor subiecte ce apar ad hoc.

Cu toate acestea suntem mîndri de rezultatele noastre și de acțiunile întreprinse pentru a facilita interacțiunea dintre societate și guvernanți.

Consiliul Naţional pentru Participare activează pentru binele societăţii!

Ceea cu ce ne lăudăm în noiembrie, găsiți în  Buletinului Informativ, noiembrie 2012