CNPActivităţiEvenimenteAtelier de Consolidare a Capacităților CNP din 26-27 octombrie 2012

Atelier de Consolidare a Capacităților CNP din 26-27 octombrie 2012

30.10.2012
Atelier de Consolidare a Capacităților CNP din 26-27 octombrie 2012

Subiecte discutate: prezentarea de către fiecare Grup de Lucru a realizărilor (începând cu noul mandat al CNP) şi a priorităţilor de viitor, informaţie generală cu privire la rezultatele punerii în aplicare a Strategiei de Comunicare,

discutarea proiectului politicii de calitate a Membrului  CNP, nivelul actual de participare a membrilor, membrii inactivi şi potenţialii vitori membri ai CNP, propunerea creării Grupului tematic “Găgăuzia” etc.

To în cadrul acestui atelier i-am avut invitati pe colegii de la Banca Mondială, alături de care am abordat:

1. Un studiu în etapa finala pe "TIC pentru implicarea cetățenilor în RM" (TIC - Tehnologia Informației și Comunicației), efectuat în Moldova și prezentat de Constantin Rusu, Consultant WB;
2. Instrumente TIC specifice de implicare a cetă
țenilorîn
procesul de votare/luarea deciziilor viz-a-viz de bugete locale, sau de calitatea serviciilor prestate, prin utilizarea TIC.
3. Lansarea, de către Banca Mondială, a Global partnership for social accountability (Parteneriat global pentru responsabilitate socială), care va aborda direct organizațiile non-guvernamentale și despre care ne-a vorbit Keith McLean (direct responsabil de această inițiativă la WB).
Documente anexe