CNPActivităţiEvenimenteDialogul dintre Guvern și societatea civilă a fost consolidat la 13 decembrie 2012

Dialogul dintre Guvern și societatea civilă a fost consolidat la 13 decembrie 2012

14.12.2012
Dialogul dintre Guvern și societatea civilă a fost consolidat la 13 decembrie 2012

Consiliul Naţional pentru Participare a organizat in data de 13 Decembrie, 2012 în incinta Summit Events and Conference Center, Sala Roşie un Atelier de Lucru cu reprezentanţii Guvernului Republicii Moldova, reprezentanţii societăţii civile din Moldova şi Slovacia.

Discuțiile s-au axat pe două subiecte principale.

Prima parte a evenimentului a fost dedicată evaluării transparenţei procesului decizional şi cooperării dintre autorităţile publice central şi societatea civilă. În raportul elaborat de CNP (sumarul fiind anexat mai jos) au fost identificate evoluțiile pozitive ale procesului de transparență decizională sesizate în ultimele 8 luni, precum și îngrijorările care în continuare permit ocolirea procedurii de transparență. În baza concluziilor raportului, au fost prezentate următoarele recomandări:

 • Supunerea avizelor pe marginea iniţiativelor deputaţilor procedurii de transparenţă decizională,
 • Dispunerea intregii ordinii de zi a Cabinetului de Miniştri si a informaţiilor aferente cu cîteva zile înaintea şedinţei,
 • Publicarea integrală a extraselor şedinţelor Cabinetului de Miniştri,
 • Discutarea subiectelor tehnice în cadrul formatului secretarilor de stat, iar în cadrul şedinţelor Cabinetului de Miniştri a subiectelor de politici şi a subiectelor importante care nu şi-au găsit aprobarea la şedinţa prealabilă a secretarilor de stat.
 • Acordarea tuturor proiectelor de acte legislative și normative a unui cod unic prin care ele urmează a fi identificate la toate etapele procesului decizional (începând cu includerea în planul de acțiuni al Guvernului și a ministerului, pe parcursul procesului de elaborare, avizare și consultări publice, și până la aprobarea proiectului final în ședința Cabinetului de Miniștri).

Raportul a fost elaborat în baza Opiniilor CNP expediate în atenţia Prim-ministrului RM în perioada aprilie-decembrie 2012.

Al doilea subiect al dialogului deschis dintre societatea civilă şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la implementarea programului de guvernare a fost exploatată la maxim. Fiecare Grup de Lucru al CNP prezentat un proiect de studiu în care a evaluat realizarea indicatorilor stabiliți de Guvern pentru anul 2012.

  Astfel, programul de guvernare a fost discutat în cadrul a patru ateliere structurate pe domenii:

  1. Justiţie, Drepturile Omului şi Securitate;
  2. Social, Educaţiei şi Sănătate;
  3. Economie, Finanţe, Mediu Antreprenorial şi E-Guvernare;
  4. Mediu.

  Experții au constatat că o mare parte din activitățile prevăzute în Planul de Acțiuni al Guvernului RM pentru anul 2012 au fost implementate, însă rămân un șir de acțiuni restante. În urma discuțiilor între experții CNP și reprezentanții autorităților publice au fost identificate unele acțiuni suplimentare care ar trebui să fie incluse în PA Guvernului pentru a facilita atingerea indicatorilor stabiliți.

  Până la finele anului, CNP urmează să prezinte varianta finală a Raportului de monitorizare a activității Guvernului RM pentru anul 2012.


  Documente anexe