CNPActivităţiEvenimenteŞedinta CNP cu Prim-Ministrul Republicii Moldova Vlad Filat

Şedinta CNP cu Prim-Ministrul Republicii Moldova Vlad Filat

30.01.2013
Şedinta CNP cu Prim-Ministrul Republicii Moldova Vlad Filat

Pe data de 25 ianuarie a avut loc ședința CNP cu prim-ministrul Republicii Moldova Vlad Filat.

Discuțiile s-au axat pe provocările majore identificare de membrii CNP în anul 2012 și prioritățile cooperării dintre CNP și Guvernul pentru anul 2013, subiectele abordate fiind:

 1. Transparenţa  procesului decizional 
 2. Priorităţile de cooperare dintre Guvernul şi CNP
  • Implementarea Strategiei de consolidare a societăţii civile
  • Propuneri de cooperare pe domenii: social, justiție și drepturile omului, mediu, economic, securitate, e-guvernare.
 3. Progresul implementării Programului de guvernare

Rezumatul discuțiilor îl găsiți mai jos.

Transparența procesului decisional

În perioada aprilie-decembrie, CNP a realizat un exercițiu amplu de monitorizare a transparenței subiectelor discutate în cadrul ședințelor Cabinetului de miniștri. În baza acestei monitorizări, CNP a făcut următoarele recomandări principale, care au fost acceptate de principiu de către primul ministru:

 1. Supunerea inițiativelor legislative ale deputaților și avizelor Guvernului pe marginea acestora procedurii de transparenţă decizională (modificarea Legii nr. 239 privind transparența în procesul decizional în acest sens). Dacă asemenea inițiative legislative au un impact potențial asupra activității economice, ele trebuie supuse și analizei impactului de reglementare (AIR) conform Legii nr. 235 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
 2. Înlăturarea treptată a practicii de a include subiecte noi pe ordinea de zi cu câteva ore înainte de ședință sau chiar în decursul ședinței.
 3. Publicarea pe site-ul  Guvernului a întregului set de materiale relevante pentru subectele examinate în cadrul ședințelor Cabinetului de Miniștri (proiect, nota informativă, tabelul divergențelor, etc.), precum și a extraselor din procesele verbale ale ședințelor, care prezintă rezultatele discuțiilor pe marginea fiecărui proiect.

De asemenea, în cadrul discuțiilor a fost lansată inițiativa privind asigurarea accesului nelimitat si nediscriminatoriu la materialele sedintelor guvernului pentru toti cetateni, cu optiunea trimiterii comentariilor si propunerilor.

Implementarea Strategiei de consolidare a societăţii civile

Vicepreședinta CNP Antonița Fonari a reiterat istoria de succes ce ține de elaborarea și aprobarea Strategiei de consolidare a societății civile, dar și a prezentat provocările care trebuie abordate pentru a realiza în practică obiectivele acestei strategii:

 • Crearea unei structuri responsabile pentru coordonarea implementării Strategiei, precum și pentru cooperare cu societatea civilă și implicarea cetățenilor în proces decizional;
 • Elaborarea  proiectului de lege privind redirecționarea a 2 % din impozitul pe venit a persoanelor fizice sau juridice către sectorul necomercial;
 • Elaborarea unui mecanism de procurare a serviciilor sociale de către stat;
 • Reflectarea acțiunilor prevăzute în Strategie în planurile de acțiuni ale ministerelor și instituțiilor publice.

Aceste priorități și nu numai urmează a fi discutate în cadrul unei ședințe ulterioare a CNP cu reprezentanții Guvernului în scopul revigorării implementării acestei Strategii.

Progresul implementării Programului de guvernare

În baza evaluării progresului de implementare a Planului de Acțiuni al Guvernului în anul 2012, CNP a venit cu următoarele recomandări:

 • Crearea unui mecanism comun de evaluare sectorială a progresului de implementare a Planului de acţiuni,
 • Organizarea întilnirilor sectoriale periodice cu participarea responsabililor din partea ministerelor cu reprezentanţii CNP pentru evaluarea Planului de acţiuni cu formularea  recomandărilor, revizuirea acţiunilor în vederea realizăarii obiectivelor de politici.

Priorități sectoriale

Grupurile de lucru CNP au prezentat principalele provocări care, conform opiniei noastre, necesită a fi abordate în anul 2013. Mai multe informații despre fiecare dintre acestea le găsiți în documentul anexat.

Grupul de lucru Social, Sănătate și Educație

 • Protecţie Socială
  • Aprobarea Regulamentului privind Serviciul Sprijin familial pentru copii si familii,
  • Includerea în noua Strategie privind Protecţia Copilului şi Familiei a unor programe de intervenţie timpurie sectoriale si intersectoriale
  • Aprobarea Legii privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi
 • Educaţie
  • Continuarea  reformei sistemului rezidenţial de îngrijire  a copilului, cu implicarea in procesul de transformare a noi instituții rezidenţiale, Aprobarea Planului de acţiuni privind educaţia incluzivă
  • Aprobarea Codului Educaţiei
  • Aprobarea unei Concepții de educație pe parcursul întregii vieți și recunoașterea calificărilor obținute în timpul voluntariatului sau alte stagieri
 • Sănătate
  • Urgentarea reformei reţelei de spitale publice de rând cu ranforsarea serviciilor specializate de ambulator şi asistenţă medicală primară pentru asigurarea reuşitei reformei spitalelor şi evitarea utilizării neraţionale a serviciilor spitaliceşti,
  • Asigurarea durabilităţii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a bugetului de stat, pentru următorul ciclu bugetar (2014-2016), pentru garantarea pachetului de bază de servicii conform necesităţilor adecvate ale populaţiei, sporirea volumului de medicamente compensate, motivarea personalului şi viabilitatea Programelor naţionale de control al HIV/SIDA şi Tuberculozei,
  • Aprobarea legislaţiei în domeniul controlului tutunului în conformitate cu prevederile Convenţiei Cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind Controlul Tutunului.
 • Tineret
  • Adoptarea noului proiect de lege cu privire la tineret
  • Aprobarea Standardelor minime de calitate și a Regulamentului – cadru a Centrelor de Tineret
  • Aprobarea Regulamentului – cadru a Consiliilor Locale ale Tinerilor
  • Evaluarea Strategiei actuale a Tineretului și elaborarea unui nou document strategic pe termen mediu pe sectorul de tineret
  • Asigurarea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor care-i privesc în raport egal cu autoritățile publice.

Grupul de lucru Justiție și Drepturile Omului

 • Prevenirea si combaterea relelelor tratamente
  • crearea unei autorităţi independente care va investiga prompt şi aprofundat plîngerile de maltratare
 • Prevenirea și combaterea discriminării
  • asigurarea funcționării corespunzătoare a Consiliului Anti-discriminare,
  • reciclarea funcționarilor publici, colaboratorilor de poliție, procurorilor și judecătorilor în domeniul prevenirii și combaterii discriminării
 • Egalitatea de gen
  • legiferarea măsurilor afirmative care ar avea ca scop promovarea reprezentării politice paritare pentru femei şi bărbaţi,
  • aboradarea problemei hărţuirii sexuale ca un atentat grav la demnitatea femeilor şi ca o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului
 • Mecanismul de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei

Grupul de lucru Mediu

 • Acordarea unui grad de prioritate mai înalt problemelor de mediu, care reprezintă un capitol important în negocierile Acordului de Asociere Moldova-UE

 • Transparența și eficiența repartizării mijloacelor din Fondul ecologic
 • Introducerea educației de mediu în curicula școlară
 • Implementarea conceptului de economie verde în toate sectoarele economiei
 • Revizuirea modului de planificare și utilizare a fondului funciar al RM in vederea asigurării dezvoltării durabile a teritoriului
 • Clarificarea statutului și actualizarea regulamentului ariilor protejajte
 • Introducerea în proiectului Legii transportului naval intern a prevederilor de mediu adecvate
 • Protejarea fîșiilor forestiere

Grupul de lucru Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial

 • Reducerea economiei neformale
 • Politici bugetar-fiscale transparente și previzibile

Grupul de lucru Securitate

 • Monitorizarea Planului de Acțiuni al Guvernului în domeniiul de securitate
 • Reformarea Serviciului Informații și Securitate, Ministerului Afacerilor Interne

Grupul tematic E-Guvernare / Guvernare deschisă

 • Implementarea Planului de Actiuni pentru o Guvernare Deschisa
  • Revizuirea procesului de consultare a cetatenilor/societatii civile in general, de catre Autoritatile Publice,
  • Educarea cetățenilor privind conceptul și aplicarea guvernării deschise,
  • Integrarea guvernării deschise în toate domeniile, precum educaţie, sănătate, economie, turism, agricultură, etc.
Documente anexe