CNPActivităţiEvenimenteGPSA Camp dedicat apelului de proiecte lansat de Banca Mondială ca parte a Parteneriatului Global pentru Responsabilizare Socială

GPSA Camp dedicat apelului de proiecte lansat de Banca Mondială ca parte a Parteneriatului Global pentru Responsabilizare Socială

20.02.2013
GPSA Camp dedicat apelului de proiecte lansat de Banca Mondială ca parte a Parteneriatului Global pentru Responsabilizare Socială

În data de 19 Februarie 2013, a avut loc un eveniment dedicat apelului de proiecte lansat de Banca Mondială ca parte a Parteneriatului Global pentru Responsabilizare Socială (Global Partnership for Social Accountabiliy), organizat de Grupul Tematic E-Guvernare, membru al CNP!!!

Apel de proiecte, la care au participat peste 70 de reprezentanţi din societatea civilă şi la care a fost prezentă dna Ministră a Educaţiei, Maia Sandu! Participanţii au formulat o serie de întrebări către Secretariatul GPSA.

Întrebările şi Răspunsurile adresate pot fi accesate aici!!!

Acest eveniment vine să aducă claritate şi înţelegere pe priorităţile cheie ca parte a acestui apel de proiecte, care să ofere un tablou clar al viziunii Ministerului Educaţiei - angajamentul căruia este la fel de important ca şi cel al ONG-urilor care vor implementa acele proiecte şi multe alte aspecte care să ajute părţile interesate să elaboreze şi să aplice cu propuneri calitative de proiecte, care intră în competiţie directă cu propuneri din partea celor alte 11 ţări membre ale GPSA.

Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială (Global Partnership on Social AccountabilIty/GPSA) este o nouă coaliţie multipartită globală, din care fac parte donatori, guverne şi organizaţii ale societăţii civile. Scopul acestui parteneriat este de a contribui la îmbunătăţirea rezultatelor proceselor de dezvoltare la nivel de ţări membre, prin consolidarea capacităţilor de participare, implicare şi oferire de feedback de către cetăţeni.  Parteneriatul este finanţat de către mai mulţi donatori, iar Banca Mondială va contribui cu 20 milioane dolari SUA pînă în 2016. Republica Moldova este una din cele 12 ţări membre ale Parteneriatului, aderînd în Decembrie 2012.

Mai multe despre acesta aflaţi pe:

http://codd.md/2013/02/primul-apel-de-proiecte-ca-parte-a-parteneriatului-global-pentru-responsabilizare-sociala-gpsa-global-partnership-on-social-accountability/

UPDATE:

Unul din principalii parteneri în cadrul evenimentului din 19 Februarie 2013, GPSA CAMP MOLDOVA, a fost Ministerul Educaţiei. Dna Ministru al Educaţiei Maia Sandu, a prezentat priorităţile cheie ale sectorului educaţional pentru următorii 3-5 ani, astfel încît instituţiile interesate să aplice la acest apel de proiecte să alinieze propunerea inclusiv şi la aceste priorităţi ale sectorului educaţional.

Participanţii la eveniment au formulat o serie de întrebări către reprezentanţii Ministerului Educaţiei, o bună parte dintre ele nefiind direct legate de acest apel de proiecte, dar care cu certitudine demonstrează necesitatea unui dialog mai strîns dintre Minister şi reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile din Moldova.

Primele răspunsuri din partea Ministerului Educaţiei pot fi accesate aici!!!