CNPGrupurile de lucruEconomie, finanțe și mediu antreprenorialConsultări publiceProiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XV cu privire la zonele economice libere

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XV cu privire la zonele economice libere

30.07.2013
Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 440-XV cu privire la zonele economice libere

În perioada 26.07.2013 - 08.08.2013, Ministerul Economiei consultă Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea si completarea Legii nr. 440-XV cu privire la zonele economice libere din 27 iulie 2001.

Luând în consideraţie faptul că în legislaţia în vigoare se utilizează termenul „mărfuri autohtone introduse în zona economică liberă în scopuri necomerciale”, se propune, în articolul 2 al Legii cu privire la zonele economice libere să se introducă noţiunea corespunzătoare.

În art. 3 alin. (1) „Dreptul aplicabil” se propune de completat lista actelor normative care funcţionează pe teritoriul zonei libere cu actele normative ale autorităţilor administraţiei publice adoptate de către acestea în limita competenţei sale şi care nu contravin Legii cu privire la zonele economice libere. Această completare corespunde altor alineate ale prezentului articol.

Modificările propuse în art. 3 alin. (2) adaugă Administraţiile zonelor economice libere în lista autorităţilor ale căror acte normative reglementează activitatea zonelor economice libere şi care sunt supuse unei expertize obligatorii la Ministerul Economiei. Ţinînd cont de faptul că funcţiile, drepturile şi obligaţiile Administratorului principal în calitate de conducător al administraţiei zonei libere sunt stabilite nu numai prin contractul încheiat între acesta şi Ministerul Economiei, dar şi prin legislaţia în vigoare, se propune introducerea completării corespunzătoare în art. 5 alin. (2).

Experienţa demonstrează, că majoritatea covârşitoare a producţiei industriale fabricată de rezidenţi este livrată pe pieţele externe, întrucît legislaţia vamală şi fiscală facilitează exportul. Concomitent, legislaţia în vigoare (Legea cu privire la zonele economice libere, Codul fiscal şi vamal, Legea cu privire la tariful vamal etc.) permite introducerea mărfurilor produse în zonele libere atât pe aceste teritorii, cât şi pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova. În legătură cu aceasta, descrierea genului de activitate prioritar în zonele libere precum „producţia industrială a mărfurilor de export” provoacă diverse interpretări ale rezidenţilor, Administraţiei zonelor libere şi ale organelor de control. În vederea eliminarea ambiguităţilor şi aducerea acestui gen de activitate în conformitate cu legislaţia în vigoare, se propune în art. 6 alin. (10) litera a) excluderea cuvintelor „de export”.

Legea nr. 307 din 26 decembrie 2012 a introdus termenul de „mărfuri produse în zona liberă”, care este utilizată în Codul vamal şi fiscal, şi în Legea cu privire la tariful vamal. În acelaşi timp, noţiunea acestui termen nu a fost prevăzut în legislaţie. În această ordine de idei, se propune la art.7 de introdus alin. (41), ce ar defini această noţiune, care în principiu coincide cu noţiunea din Legea cu privire la zonele economice libere până la excluderea noţiunii în cauză prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011.

În prezent, legislaţia vamală nu determină exact dacă mărfurile produse în zonele libere sunt autohtone sau străine. În conformitate cu Legea cu privire la tariful vamal (în special art.28 punctul 1), precum şi în conformitate cu noţiunea de import, trecerea hotarului vamal şi altele din Codul vamal), mărfurile produse în zonele economice libere pot fi considerate străine. În pofida acestui fapt, la determinarea produselor autohtone, astfel de mărfuri nu au fost incluse. În scopul înlăturării acestei contradicţii se propune în noţiunea de „mărfuri autohtone” stipulată în art.1 pct. 2) al Codului vamal, introducerea unui nou subpunct d) cu următorul cuprins:„d) produse integral, precum şi transformate suficient în zona liberă, în condiţiile prevăzute în alineatul (41) al art.7 din Legea cu privire la zonele economice libere”.

Ministerul Economiei consideră, că proiectul de lege va permite crearea unui mecanism pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative, nr.307 din 26 decembrie 2012 şi va contribui la sporirea eficienţei activităţii zonelor libere.

Pentru avizarea proiectului de decizie, puteți contacta asistentul GL Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial din cadrul Consiliului Național pentru Participare la Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Persoana responsabilă din cadrul Ministerului Economiei: Vladislav Dabija, tel.: 022-250-656, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza