CNPGrupurile de lucruEconomie, finanțe și mediu antreprenorialEvenimenteAgenda și materialele pentru ședința RIA Moldova din 11 decembrie 2013

Agenda și materialele pentru ședința RIA Moldova din 11 decembrie 2013

10.12.2013
Agenda și materialele pentru ședința RIA Moldova din 11 decembrie 2013

Pe site-ul Ministerului Economiei a fost publicată agenda şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător din 11.12.2013:

1. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul ordinului Ministerului Finanțelor „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la ordinul nr. 63 din 10 august 2009”.
 
2. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul ordinului Serviciului Vamal „Cu privire la procedura de vămuire a mărfurilor transportate sub acoperirea Carnetului ATA”. 

3. Examinarea proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele Hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei Hotărâri a Guvernului” (relevant segmentului „Comerț transfrontalier”), elaborat de către Ministerul Economiei.
/Notă: AIR acceptat, procesul-verbal nr.21 din 4 septembrie 2013/.
 
4. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.338 din 11 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii mici, elaborată de către Ministerul Sănătății.
 
5. Examinarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare”, elaborat de către Ministerul Sănătății.
/Notă: AIR  acceptat, procesul-verbal nr.26 din 9 octombrie 2013/.
 
6. Examinarea repetată a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului Legii privind supravegherea pieţei” și proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative”, elaborate de către Ministerul Economiei.
/Nota: AIR acceptat, procesul-verbal nr.6 din 06.03.2013/
 
7. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de control și supraveghere tehnică de stat în sistemul de administrare al securității industriale”, elaborată de către Ministerul Economiei.
 
8. Examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului privind modul de dare în exploatare a obiectelor industrial periculoase, elaborată de către Ministerul Economiei.

Locul ședinței: biroul 246, Ministerul Economiei (mun. Chişinău, str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1)
Data, ora: miercuri, 11 decembrie 2013, începând cu ora 14:00