CNPGrupurile de lucruEconomie, finanțe și mediu antreprenorialȘtiriRomânia va direcţiona Republicii Moldova 15 mln de euro pentru proiecte în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatic

România va direcţiona Republicii Moldova 15 mln de euro pentru proiecte în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatic

06.03.2012
România va direcţiona Republicii Moldova 15 mln de euro pentru proiecte în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatic

RO-MDRomânia va sprijini proiecte de mediu din Republica Moldova destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi de adaptare la efectele schimbărilor climatice. În acest sens, statul vecin va aloca 15 milioane de euro, din cele 100 mln de euro sub formă de sprijin financiar nerambursabil oferit potrivit Acordului dintre Guvernul României şi cel al Republicii Moldova.

Ministerul Mediului din Republica Moldova a anunţat, că acest fapt este prevăzut în conformitate cu Declaraţia Comună interministerială moldo-română privind dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniul ocrotirii stratului de ozon şi combaterii schimbărilor climatice, semnată de părţi, pe 3 martie curent, la Iaşi, în baza căreia urmează să fie încheiat un Protocol Adiţional de modificare a Acordului respectiv.

Autorităţile de coordonare a implementării prevederilor Acordului şi a Protocolului adiţional pentru proiectele în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice sînt, pentru Republica Moldova - Ministerul Mediului şi pentru România - Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro a fost semnat la Bucureşti, pe 27 aprilie 2010, şi vizează dezvoltarea cooperării dintre cele două state în domeniile infrastructură de transport, sectorul energetic, unităţi de învăţămînt, asistenţă umanitară acordată în cazul unor situaţii de urgenţă, la care se adaugă, conform Declaraţiei comune sus-menţionate, domeniul protecţia mediului şi schimbări climatice.

Necesitatea introducerii aspectelor legate de ultimul domeniu s-a impus ca urmare a asumării, de către România, a obligaţiei de a contribui la finanţarea combaterii schimbărilor climatice pe termen scurt (finanţarea timpurie), pentru perioada 2010-2012. Conform prevederilor Acordului de la Copenhaga, aprobat la cea de-a 15-a Conferinţă a Părţilor la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice, statele dezvoltate se angajează să mobilizeze resurse financiare de aproximativ 30 miliarde de dolari americani, în perioada 2010-2012, în vederea finanţării procesului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de adaptare la efectele schimbărilor climatice în ţările aflate în curs de dezvoltare.

Sursa: www.moldpres.md