CNPGrupurile de lucruEconomie, finanțe și mediu antreprenorialȘtiriUn Consiliu Strategic va dezvolta rețeaua de advocacy a ANB

Un Consiliu Strategic va dezvolta rețeaua de advocacy a ANB

31.05.2012
Un Consiliu Strategic va dezvolta rețeaua de advocacy a ANB

Consiliul Strategic (CS) al platformei Agendei Naţionale de Business (ANB) s-a convocat într-o şedinţă de lucru lărgită, în cadrul căreia a fost discutat conceptul organizațional al rețelei de advocacy a ANB, componenţa și împuternicirile CS. La şedinţă au luat parte membrii Consiliului Organizatoric pentru pregătirea celei de-a 3-a conferințe ANB, directorii executivi ai asociaţiilor, consultanții ToT, experţii IDIS „Viitorul”. Moderatorii au prezentat direcţiile generale de activitate, regulamentul CS al ANB, strategia de comunicare în cadrul Reţelei.

“Misiunea Consiliului este de a contribui la dezvoltarea reţelei de advocacy a ANB şi de a promova dezvoltarea si interesele sectorului privat în cadrul dialogului public-privat din RM”, a precizat Tatiana Lariuşin, expert IDIS “Viitorul”.

Consiliul are ca scop dezvoltarea reţelei de advocacy a ANB, prin facilitarea comunicării şi participării membrilor săi în identificarea şi implementarea priorităţilor strategice de dezvoltare a sectorului privat, şi eliminarea barierelor administrative în activitatea antreprenorială.  Un alt scop este promovarea dialogul public-privat între autorităţile publice, cercurile de afaceri şi comunitatea de experţi independenţi, în vederea stimulării iniţiativei private în Republica Moldova şi îmbunătăţirii mediului de afaceri.

Organigrama pusă în discuție prevede ca din componenţa Consiliului să facă parte 9 reprezentanţii ai reţelei de susţinere a ANB: 2 din partea IDIS Viitorul, 5 din partea asociaţiilor de business şi CCI şi 2 coordonatori ai grupurilor de lucru permanente. Grupurile de lucru vor fi create pe următoarele domenii: evaluarea şi monitorizarea implementării ANB în administrarea fiscală; evaluarea şi monitorizarea implementării ANB în administrarea vamală; grupuri ad-hoc pe diferite sectoare.

Totodată, de susținere a ANB este deschisă pentru acceptarea noilor membri doritori din cadrul organizațiilor oamenilor de afaceri, precum și pentru susținătorii din cadrul comunităţii de experţi, a precizat Camelia Bulat, reprezentant CIPE pentru Balcani și Caucaz.

“Încercăm să sprijinim crearea unui mecanism care să funcţioneze, cu un consiliu consultativ şi cu membri permanenţi, dar şi asociaţi şi candidaţi. Acum câţiva ani aveam doar un grup de asociaţii care se întruneau ad-hoc, astăzi vorbim despre o reţea de advocacy deja, ceea ce înseamnă că am făcut paşi importanți”, a explicat Camelia Bulat.

În prezent, Platforma comună de susţinere a Agendei Naţionale de Business (ANB) cuprinde reprezentanţii a mai mult de 30 dintre  cele mai influente şi active asociaţii de business la nivel naţional şi camere de comerţ la nivel regional  care, împreună cu comunitatea de experţi, doresc să influenţeze politica economică, prin participarea lor activă şi transparentă  în  procesul decizional în domeniul reglementării activităţii de afaceri în Moldova.