CNPGrupurile de lucruEconomie, finanțe și mediu antreprenorialȘtiriMinisterul Economiei prezintă Planul de acţiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului.

Ministerul Economiei prezintă Planul de acţiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului.

04.11.2011
Ministerul Economiei prezintă Planul de acţiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului.

   Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului identifică carențele care generează crearea barierelor în activitatea comercială externă, unde este nerespectat Art. X al GATT 94, care stabileşte că, toate măsurile cu efect asupra comerţului, inclusiv transportul, distribuţia, etc. cad sub incidenţa de a fi date publicităţii şi notificate ţărilor membre OMC, inclusiv UE.   

  Ministerul Economiei în comun cu instituţiile guvernamentale de resort şi asistenţa experţilor locali au constatat un set de probleme sistemice care afectează nemijlocit activitatea de comerţ a majorităţii producătorilor autohtoni. Astfel, au fost accentuate o serie de bariere netarifare neconforme angajamentelor luate vis-a-vis de OMC ce ţin de interdicţiile la import/export, precum sânt aspectele ce ţin de administrarea vamală în particular, problematica ordinelor interne care generează costuri nejustificate, fiind menţionat aspectul preţurilor indicative/orientative, ordinele serviciului vamal privind modul de vămuire, atribuirea poziţiei tarifare la mărfurile importate, activitatea brokerilor vamali şi sporirea eficienţei administraţiei vamale în general, infrastructura calităţii, importul plăţilor ecologice, importul produselor de origine animală, exportul de metale feroase şi preţioase etc.

  Planul de acţiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului și Hotararea de Guvern cu privire  la aprobarea Planului de acţiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului pot fi accesate mai jos.

Documente anexe