CNPGrupurile de lucruEconomie, finanțe și mediu antreprenorialȘtiriMinisterul Economiei prezinta planul de acţiuni privind restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău.

Ministerul Economiei prezinta planul de acţiuni privind restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău.

25.11.2011
Ministerul Economiei prezinta planul de acţiuni privind restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău.
 Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău (în continuare – SACETC) reprezintă un sistem complex, ce constă din întreprinderile de importanţă vitală de nivel naţional, asigurînd securitatea energetică a ţării, care sînt conectate prin relaţiile tehnologice, economice etc.
 Situaţia financiară, tehnică, tehnologică, de reglementare,instituţională existentă în sectorul termoenergetic, precum şi aspiraţiile de integrare europeană în partea ce ţine de armonizarea legislaţiei naţionale la standardele europene, condiţionează iniţierea unui amplu proces de reformare a SACETC, în vederea creării unui complex termoenergetic sigur, competitiv şi transparent, alimentării consumatorilor cu energia termică calitativă, la tarife acceptabile, consolidării securităţii enegetice a ţării şi sporirii eficienţei energetice.