CNPGrupurile de lucruJustiţie şi drepturile omuluiConsultări publiceTabelul proiectelor supuse consultării publice. Septembrie 2013

Tabelul proiectelor supuse consultării publice. Septembrie 2013

02.09.2013
Tabelul proiectelor supuse consultării publice. Septembrie 2013

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP prezintă tabelul CARTARE POLITICI, un  produs care vine să faciliteze accesul tuturor  cetăţenilor, mass-mediei şi organizaţiilor neguvernamentale la procesul de luare a deciziilor în societatea noastră. 

CARTARE POLITICI este realizat de CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU PARTICIPARE (CNP) şi vine să elucideze dacă este sau nu respectată Legea cu privire la transparenţa în procesul decizional şi alte reglementări privind procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor.

În această perioadă sunt supuse consultării publice proiecte de acte legislative și normative ca:

1. HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentantul Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova și la Curtea Constituțională;

2.  Legea pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală;

3.  Proiectul Legii cu privire la actele normative;

4.  Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Anticorupţie, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central ale acestuia;

5.  Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea listei funcţiilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie şi gradelor speciale ce le corespund.

Mai multă informație găsiți în CARTARE POLITICI PENTRU Septmembrie, 2013 din ataşament!

Documente anexe