CNPGrupurile de lucruJustiţie şi drepturile omuluiEvenimenteGrupul de lucru Justiție și drepturile omului al CNP au avut o ședință comună cu Dl. Oleg Efrim, Ministrul Justiției

Grupul de lucru Justiție și drepturile omului al CNP au avut o ședință comună cu Dl. Oleg Efrim, Ministrul Justiției

02.08.2012
Grupul de lucru Justiție și drepturile omului al CNP au avut o ședință comună cu Dl. Oleg Efrim, Ministrul Justiției

P7181019La inițiativa coordonatorului grupului de lucru Justiție și drepturile omului al CNP, Ministrul Justiției, Dl. Oleg Efrim, a întreținut o ședință comună cu membrii acestuia, la data de 19.07.2012.

Agenda ședinței a fost coordonată cu membrii grupului și a avut la bază planul de activitate al Ministerului pentru anul 2012. Cîteva probleme strigente au dictat desfășurarea discuțiilor.

1.     Elaborarea Hotărârii de Guvern privind funcționarea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii;

2.     Modificarea legislației în scopul consolidării instituției naționale a ombudsmanului;

3.     Inițierea procesului de modificare a Constituției RM cu micșorarea termenului de reținere de la 72 la 48 de ore

4.     Inițierea procesului de modificare a Constituției RM privind inversarea sarcinii probațiunii;

5.  Elaborarea listei complete a domeniilor de utilitate publică și a activităților de utilitate publică aferente acestora;

6. Implementarea eficientă a legii privind controlul civil asupra respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia persoanelor.

În urma discuțiilor au fost propuse acțiuni care ar amplifica parteneriatul dintre Ministerul Justiției și Grupul de Lucru al CNP.

  • Dl. Efrim a propus elaborarea și expedierea în adresa instituției, spre examinare,  a proiectului ce ține de Regulamentul Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.
  • Ministrul Justiției a invitat membrii CNP (Consiliului Național pentru Participare) să delege 2 reprezentanți în grupul de lucru creat de Ministerul Justiției pentru elaborarea modificărilor la legea privind avocații parlamentari.
  • Membrii grupului de lucru Justiție și Drepturile Omului au propus organizarea în comun a  atelierelor de lucru și a unui proces de dezbatere publică a proiectului de lege, cu invitarea experților slovaci disponibili.
  • În ceea ce privește modificarea art. 46 alin. (3) din Constituție, în sensul excluderii sintagmei ce ține de prezumția dobîndirii licite a dreptului de proprietate, a fost menționată necesitatea examinării oportunității reglementării situației respective în baza unei legi organice, avînd ca exemplu legislația României. Implicarea membrilor grupului în studierea subiectului respectiv a fost salutată de Ministrul Justiției, fiind menționat, totodată, asupra necesității promovării publice a subiectului.
  • Poziția CNP vizavi de ineficiența legii privind controlul civil asupra respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia persoanelor a fost adusă la cunoștință Dl. Efrim prin intermediul Coordonatorului grupului de lucru. S-a stabilit că CNP va veni cu propuneri, inclusiv de ordin legislativ, în sensul fortificării capacității comisiilor locale de monitorizare a locurilor de detenție.

Ministrul Justiției a salutat activitatea grupului de lucru, menționînd că implicarea reprezentanților societății civile este binevenită și în aceeași măsură importantă, în contextul posibilității atragerii în procesul de elaborare a proiectelor de acte legislativ-normative, a expertizei din cadrul societății civile. Astfel, Ministerul Justiției va ține cont de planul de activitate al grupului de lucru pentru 2012.

Dl. Efrim a menționat asupra deschiderii D-lui de a se întîlni și pe viitor cu reprezentanții grupului de lucru pentru a discuta pe subiecte sensibile și alte chestiuni ce privesc activitatea Ministerului Justiției.