CNPGrupurile de lucruJustiţie şi drepturile omuluiEvenimenteȘedința reprezentanților SC privind desfășurarea concursului pentru funcția de membru al Consiliului nediscriminare

Ședința reprezentanților SC privind desfășurarea concursului pentru funcția de membru al Consiliului nediscriminare

21.01.2013
Ședința reprezentanților SC privind desfășurarea concursului pentru funcția de membru al Consiliului nediscriminare

IMG_4413La inițiativa Președintelui CNP, coordonatorul grupului de lucru Justiție și drepturile omului al CNP a organizat la 16.01.2013 o ședință a reprezentanților societății civile, cu delegații Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Consiliu).

La ședință au participat reprezentanți ai următoarelor organizații: CReDO, Amnesty International Moldova, Coaliția Nediscriminare, Genderdoc-M, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) și reprezentanți ai OHCHR și UNDP Moldova.

În cadrul discuțiilor a fost atenționat că la data de 15.01.2013, la Comisia specială de  organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului nu a fost înregistrată nici o aplicație, iar termenul limită pentru depunerea dosarului de către candidați fiind 19.01.2013.

Participanții la ședință au constatat că la acel moment există următoarele persoane care și-au manifestat, într-un mod sau altul, intenția de a aplica pentru funcția de membru al Consiliului: Doina Ioana Străisteanu (av.), Sergiu Ostaf (jurist), Olesea Perean (av.), Iurie Levinte (av. stagiar), Oxana Gumennaia (psiholog), Ian Feldman (psiholog) și Veronica Mihailov (av.).

Au fost desfășurate, în cadrul ședinței, discuții succinte cu următorii candidați: Olesea Perean, Iurie Levinte și Ian Feldman.

Candidaților le-au fost acordate întrebări în ceea ce privește experiența profesională, disponibilitatea de a se implica plenar în activitatea Consiliului, inclusiv, eventual,  în calitate de Președinte al acestuia, cunoștințele în domeniul drepturilor omului și altele în scopul determinării eligibilității acestora.

Participanții la ședință și-au expus preocuparea privind neîntrunirea de către unii candidați a criteriului ce vizează experiența de cel puțin 5 ani în domeniul drepturilor omului, stabilit de art. 11 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 121/2012 și p. II din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului, fapt care ar putea duce la reducerea substanțială a candidaților eligibili. 

Au fost analizate diverse formule de reprezentare a candidaților din partea societății civile în Consiliu, inclusiv sub aspectul susținerii acestora de către de către ONG.