CNPGrupurile de lucruMediuȘtiriA fost aprobată Strategia de mediu 2023

A fost aprobată Strategia de mediu 2023

31.03.2014
Şedinta tematica a Guvernului la Hânceşti, 29 martie 2014. Sursa foto: gov.md

Strategia de mediu a Republicii Moldova pentru anii 2014-2023 a fost discutată în cadrul unei recente şedinţe de lucru a Guvernului, desfăşurată la Hânceşti, la 29 martie 2014.

Noua Strategie de mediu urmărește garantarea pentru populația Republicii Moldova a dreptului la un mediu durabil nepoluat și sănătos, în contextul dezvoltarii economice.

Documentul  stabilește ca în următorii 10 ani să fie dezvoltat un sistem ecologic modern, prin elaborarea și adoptarea unui cadru legislativ de mediu conform  standardelor europene. Sunt stipulate prevederi ce vor reduce impactul negativ al activității economice asupra mediului, dar și va spori nivelul de cunoștințe privind protecția mediului cu cel puțin 50%.

De asemenea, sunt prevăzute măsuri de protecție și conservare a biodiversității, valorificarea ecosistemelor, reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră cu cel puțin 20 la sută până în anul 2020, reducerea cantității de deșeuri depozitate cu 30% și creșterea ratei de reciclare cu 20% până în anul 2023.

Potrivit specialiştilor, prin realizarea Strategiei, peste 80% din populație va avea acces la apă de calitate și peste 65 la sută -  la sisteme de canalizare.

În context, Premierul a menționat că, în cadrul vizitelor sale în teritoriu, s-a convins de faptul că, atâta timp cât cetățenii din localitățile rurale nu au acces la apă de calitate și sisteme de canalizare, nu putem vorbi despre o dezvoltare durabilă. "Proiectele de aprovizionare cu apă potabilă și sisteme de canalizare trebuie să devină o prioritate în contextul dezvoltării rurale", a declarat Prim-ministrul.

Strategia mai prevede crearea a 8 regiuni de management integrat al deșeurilor, în cadrul cărora vor fi construite 2 stații de tratare mecanico-biologică a deșeurilor pentru  municipiile  Chișinău și Bălți, 7 depozite regionale de deșeuri menajere solide și 100 de stații de transfer.

Pentru aplicarea prevederilor Strategiei sunt necesare aproape 9 miliarde de lei, costurile fiind estimate în cadrul negocierii Acordului de Asociere și a Acordului de Liber Schimb cu UE. Cheltuielile vor fi acoperite din mijloace interne (bugetului de stat, fondul ecologic național, fondul de dezvoltare regională, fondul pentru eficiență energetică) și din investiții externe, transmite Serviciul de presă al Guvernului.

Stategia aprobată în Şedinţa Guvernului din 29 martie 2014 o puteti descărca în continuare.

De asemenea, Vă propunem spre consultare AVIZELE din partea CNP (GL Mediu) şi ONG Biotica (constituient al GL Mediu) privind Proiectul Strategiei de Mediu.