CNPGrupurile de lucruSocial, sănătate și educațieȘtiriLa 11 aprilie 2013 Consiliul Național de Participare a organizat o conferință de presă

La 11 aprilie 2013 Consiliul Național de Participare a organizat o conferință de presă

30.04.2013
La 11 aprilie 2013 Consiliul Național de Participare a organizat o conferință de presă

La 11 aprilie 2013 Consiliul Național de Participare, în comun cu Alianța ONG-urilor active în protecția drepturilor copiilor si familiei și AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” au organizat o conferință de presă întru încurajarea factorilor decizionali de a continua reformele iniţiate din domeniul protecţiei copilului şi familiei şi de a adopta proiectul de lege privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc și a copiilor separați de părinți (vezi conferința de presă).  

Conferința de presă a fost organizată ca urmare a manipulării, de către unele persoane cu funcţii de stat, a opiniei publice cu referire la acest proiect de lege, prin enunţarea unor opinii nedocumentate, nefondate și chiar în unele situații vădit eronate (vezi conferința de presă).

Trebuie menționat că, proiectul de lege vine să completeze golurile existente în sistemul actual de protecție a copilului, în special la nivel local, inclusiv în ceea ce priveşte separarea şi instituţionalizarea copiilor, identificarea și asistența la timp a familiilor cu copii în situație de risc, stabilirea statutului legal al copiilor separați de părinți, şi va avea ca scop final îmbunătăţirea suportului oferit familiilor şi protecţia copilului de violenţă, în conformitate cu actele internaţionale ratificate de Republica Moldova, precum Convenţia ONU privind Drepturile Copilului.

Proiectul de lege precizează competenţele autorităţilor tutelare în procesul de identificare şi gestionare a situaţiilor de risc şi în cazul separării acestora de familie. Aceasta are ca scop protejarea copilului şi prevenirea separării acestuia de mediul familial prin crearea mecanismului strict de evaluare a cazurilor în exclusivitate excepţionale în care copilul poate fi separat de familie, prioritate fiind sprijinirea familiei, regăsirea locului copilului în familia extinsă. Acesta definește noțiunile cheie utilizate în sistemul de protecție a copilului, care pînă la moment nu aveau certitudinea de interpretare (copil în situație de risc, copil separat de părinți, copil abandonat).

Proiectul de lege a fost consultat cu societatea civilă activă în domeniul protecţiei copilului şi familiei chiar de la etapa elaborării conceptului legii. A fost consultat şi în şedinţe lărgite cu reprezentanţii societăţii civile, organizaţiile de profil şi instituțiile de stat, astfel încît transparenţa sa decizională a fost asigurată, inclusiv avizarea de toate instituţiile de resort, (inclusiv Avocatul parlamentar T.Plămădeală, formulînd o propunere de ordin tehnic).

Astfel, organizatorii conferinței de presă au semnat o solicitare în adresa Parlamentului de a nu ezita asupra adoptării acestui proiect de lege, prin aceasta demonstrînd că ratificarea Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului este urmată (chiar și dacă abia peste 20 ani), de acţiuni şi politici concrete care asigură cu adevărat protecţia drepturilor copiilor în Republica Moldova.