CNPProduseAvize și propuneriDrepturile omuluiRecomandări la pr. Legii cu privire la activitatea Consiliului pu prevenirea şi eliminarea discriminării

Recomandări la pr. Legii cu privire la activitatea Consiliului pu prevenirea şi eliminarea discriminării

30.11.2012

La solicitarea Consiliului Naţional pentru Participare, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a examinat proiectul de lege cu privire la activitatea Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii şi înaintează următoarele obiecţii şi propuneri:

1. Regulamentul ar trebui să precizeze cele mai bune practici pentru selectarea candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului. Organul special desemnat de către Parlament, pentru selectare ar trebui să implice şi membri ai societății civile, iar criteriile de selectare a candidați trebuie să includă reputaţia ireproşabilă și experiența în domeniul anti-discriminare. Trebuie asigurată posibilitatea iniţierii discuţiilor publice referitor candidaturile selectate, regulamentul ar trebui să prevadă mai multe detalii în ceea ce privește transparența și accesul la audierile în Parlament.

Formularea propunerii pentru textul Regulamentului:

„10. Procedurile de selectare a membrilor Consiliului se vor desfășura în mod transparent şi deschis, conform principiul competitivității, astfel ca orice persoană să poată înainta candidatura sa.

Parlamentul, prin intermediul Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice şi Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, va institui comisia pentru desemnarea candidaţilor în Consiliu, Comisia fiind compusă din reprezentanţii societăţii civile, mediului academic relevant, grupurilor profesionale relevante şi a reprezentanţilor fracţiunilor parlamentare.   

Membrii Comisiei sunt persoane publice care se bucură de reputaţia profesională şi imaginea publică de excepţie în domeniul drepturilor omului şi a nediscriminării.” 

2. De asemenea, considerăm că este absolut necesar de a modifica Codul contravenţional pentru acordarea Consiliului competenţelor de sancţionare. În formatul actual competentele Consiliului sunt minime și se reduc doar la recomandări si constatarea contravențiilor cu transmiterea dosarului în judecată pentru sancționare, ceea ce va îngreuna procedurile și va reduce din eficiența și autoritatea Consiliului.

Astfel, există riscul situațiilor când Consiliul va înregistra multe cazuri dar nu va pute acționa eficient.

Chiar dacă se doreşte împuternicirea cu competențe de sancționare, după câțiva ani, acestea este o logică distructivă.  Consiliul nu va putea recupera reputația sa în cazul în care devine încă o instituție ineficientă şi discreditată.

În plus, urmează a fi modificate prevederile ce vizează prezumția nevinovatei, în cazul contravențiilor date în competenta Consiliului, precum și prevederile referitor la termenului de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru cazurile de discriminare. În cazul nemodificării termenilor, regimul sancționator va fi neefectiv.

În legătură cu răspunderea contravențională și prezumția de nevinovăție – aceasta chestiune nu s-a ridicat pana acum în jurisprudența din România, deși Consiliu Nediscriminare din această țară, aplică sancțiuni în bază principiul inversării sarcinii probațiunii. Legislația româneasca este atent monitorizata de Comisia Europeana și nici aceasta nu a sesizat pîna acum că ar fi o problemă, dimpotrivă sunt declanșate niște proceduri de la Comisia Europeană pentru a asigura că inversarea sarcinii probei este și mai direct și explicit transpusă în legislația româneasca.

Pe de alta parte, din perspectiva criteriilor CEDO pentru încadrarea unei materii ca fiind de ordin penal, avînd în vedere tipul de pedepse care se vor acorda contravențiilor de sancționare a cazurilor de discriminare, credem că sunt argumente să susținem că aceste cauze nu țin de sfera penalului, prin urmare nu operează prezumția de nevinovăției.

Documente anexe