CNPProduseAvize și propuneriDrepturile omuluiÎn continuarea susținerii reformelor în domeniul nediscriminării

În continuarea susținerii reformelor în domeniul nediscriminării

11.02.2013

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP continuă să se implice activ în procesul de selectare a candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Astfel, membrii Grupului de Lucru, împreună cu Coaliția Nediscriminare, Amnesty International Moldova, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, GenderDoc-M, Ambasada Drepturilor Omului, Promo-Lex, Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului, au prezenentat recomandări Comisiei Parlamentare speciale de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului, inclusiv un tabel de evaluare al candidaților.

În cadrul apelului din 7.02 Grupul de Lucru a formulat Comisiei Parlamentare speciale următoarele recomandări:

  • Organizarea audierilor candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru Nediscriminare și Egalitate cât mai curând posibil, pentru a da posibilitate creării Consiliului cel târziu în luna martie;
  • Selectarea a celor 5 candidați la funcția de membru al Consiliului pentru Nediscriminare și Egalitate exclusiv din rîndul candidaturilor care au participat la concursul anunțat la 20.12.2012 și prezentarea candidaților pentru vot Parlamentului;
  • Admiterea participării la interviurile cu candidații a reprezentanților societății civile interesați, cu posibilitatea de a pune întrebări pertinente evaluării capacităților profesionale ale candidaților;
  • Selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru Nediscriminare și Egalitate în baza criteriilor stabilite de Legea nr. 121/2012, inclusiv de art. 11 al Legii nr. 121 cu privire asigurarea echilibrului de gen şi reprezentării grupurilor etnice şi minoritare din societate și Regulamentul din 14.12.2012 (propunem atenției Dvs. un tabel de evaluare);
  • Introducerea, ca sub-criteriu important la evaluarea candidaților, dorința de a candida la funcția de Președinte al Consiliului pentru Nediscriminare și Egalitate
  • Întocmirea de către Comisia specială a avizelor argumentate pentru fiecare candidat selectat sau respins, cu luarea în considerație a opiniei reprezentanților societății civile care au participat la interviuri. Prezentarea rezultatelor concursului, inclusiv publicarea avizelor pe pagina web a Parlamentului cu 3-5 zile lucrătoare înainte de prezentarea acestora în Plenul Parlamentului.

Textul integral al recomandărilor, precum și tabelul de evaluare poate fi găsit în atașament.