CNPProduseAvize și propuneriDrepturile omuluiApel către Comisia specială de selectare a membrilor al Consiliului nediscriminare

Apel către Comisia specială de selectare a membrilor al Consiliului nediscriminare

18.02.2013

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova și Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului din Moldova, împreună cu alte 8 organizații neguvernamentale în domeniul drepturilor omului ca Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Amnesty International Moldova, Coaliția Nediscriminare, Ambasada Drepturilor Omului, Promo-Lex, Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului, GenderDoc-M, Institutul pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăților Fundamentale ale Omului, au expediat Comisiei speciale de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității recomandări cu privire la desfășurarea în continuare a concursului.

Apelanții au adresat, printre altele, următoarele recomandări:

1. Publicarea cat mai curând posibil decizia cu privire la respingerea,în cadrul preselecției, a celor 3 candidați, cu argumentarea de rigoare

2. Diseminarea informației cu privire la data, ora și locul desfășurării interviurilor individuale cu candidații în termeni utili, publicând anunțul pe pagina electronică a Parlamentului

3. Întocmirea cât mai curând posibilă a avizelor argumentate pentru fiecare candidat selectat în urma interviului și publicarea avizelor pe pagina web a Parlamentului cu 3-5 zile lucrătoare înainte de prezentarea acestora în Plenul Parlamentului.

Textul integral al apelului poate fi găsit în atașament.