CNPProduseAvize și propuneriDrepturile omuluiRecomandări la pr. Listei actelor legislative și normative monitorizate în sem. I 2013

Recomandări la pr. Listei actelor legislative și normative monitorizate în sem. I 2013

13.04.2013

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului a prezentat Ministerului Justiției recomandări asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitatate ale administraţiei publice în semestrul I al anului 2013.

Astfel, a fost propusă completarea listei actelor legislative și normative cu următoarele legi:

27

Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Ministerul Afacerilor Interne

28

Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile

Ministerul Afacerilor Interne

29

Legea nr 235 din 2008 privind controlul respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia persoanelor

Ministerul Justiţiei

30

Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

31

Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor

Centrul pentru Protecţia Consumatorilor din Republica Moldova

32

Codul Contravenţional (îndeplinirea eficientă a  obligaţiilor de constatare a contravenţiilor agenții de circulație)

Ministerul Afacerilor Interne

33

Legea nr. 1531 din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor

Ministerul Culturii

34

Legea nr. 17 – XVI din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

Centrul Național pentru  Protecția Datelor cu Caracter Personal

35

Legea nr. 1227/1997 cu privire la publicitate (publicitatea sexistă)

Ministerul Afacerilor Interne

36

Legea Nr. 5/2006. cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

37

Planul de acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015

Biroul Relații Interetnice

Grupul de lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP, propune suplinirea listei nominalizate după cum urmează:

Hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărârii de Guvern cu privire la structura şi efectivul limită ale Inspectoratului General de Poliţie, precum şi la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de Procedură Penală şi Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală).