CNPProduseAvize și propuneriDrepturile omuluiDemersul reprezentanților SC către Comisia parlamentară privind lipsa unui jurist în ”Consiliul Nediscriminare”

Demersul reprezentanților SC către Comisia parlamentară privind lipsa unui jurist în ”Consiliul Nediscriminare”

11.06.2013

Membrii Grupului de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP, împreună cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Coaliția Nediscriminare, Centrul Naţional al Romilor, Uniunea Tinerilor Romi „Tarnă Rom”, Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova, Institutul pentru Politici Publice, Institutul pentru Apararea Drepturilor și Libertatilor Fundamentale ale Omului, Societatea de Planificare a Familiei din Moldova, Secretar General al Consiliului Național al ONG, urmare a desfășurării ultimei etape a concursului public de selectare a candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, au atenționat Comisia parlamentară specială referitor la necorespunderea componenţei Consiliului prevederilor art. 11 (2) al Legii nr. 121 din 25.05.2012, și anume lipsei unui jurist din cei 3 prevăzuţi de lege

Conform articolului nominalizat „Consiliul este constituit din 5 membri, care nu au apartenenţă politică, sînt numiţi de Parlament pe o perioadă de 5 ani, 3 dintre membri fiind reprezentanţi ai societăţii civile. Cel puţin 3 dintre membrii Consiliului trebuie să fie specialişti licenţiaţi în drept.”

Semnatarii au atenționat, de asemenea, asupra necesității de a iniţia elaborarea unui regulament-cadru detaliat cu privire la organizarea concursurilor publice de către Parlament, precum şi a modului de selectare și intervievare a candidaţilor, reiterînd  disponibilitatea societății civile de a contribui la elaborarea unui astfel de regulament.

Textul integral al demersului poate fi găsit în anexă. 

Documente anexe