CNPProduseAvize și propuneriDrepturile omuluiRecomandări la cadrul legal ce vizează transparența în procesul decizional

Recomandări la cadrul legal ce vizează transparența în procesul decizional

17.10.2013
Recomandări la cadrul legal ce vizează transparența în procesul decizional

Cu referire la anunțul privind inițierea procedurii de modificare a cadrului normativ privind asigurarea transparenței decizionale, Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului al Consiliului Național pentru Participare (CNP), cu aportul organizațiilor resursă, au expediat Ministerului Justiției un șir de recomandări în vederea consolidării cadrului legal ce vizează transparența decizională.

Printre recomandările generale au fost menționate:

1. Asigurarea publicării pe site-ul autorității publice-autor, după finalizarea procedurilor de consultare în procesul de elaborare a deciziei, a variantei finale a proiectului elaborat, sinteza recomandărilor parvenite și procesele-verbale ale întrunirilor de consultare public, după caz;

2.  Acordarea fiecărui proiect de act legislativ, normativ sau document de politici a unui cod unic, prin care acesta urmează a fi identificat la toate etapele procesului decizional (începând cu includerea în planul de acțiuni al Guvernului și a ministerului, pe parcursul procesului de elaborare, avizare și consultări publice, și până la aprobarea proiectului final în ședința Cabinetului de Miniștri).

3.  Publicarea pe site-ul  Guvernului a întregului set de materiale relevante pentru subiectele examinate în cadrul ședințelor Cabinetului de Miniștri (proiect, nota informativă, RIA, tabelul divergențelor, etc.),

4.  Dispunerea întregii ordinii de zi a Cabinetului de Miniştri si a informaţiilor aferente cu cîteva zile înaintea şedinţei. Publicarea integrală a extraselor şedinţelor Cabinetului de Miniştri,

5.  Discutarea subiectelor tehnice în cadrul formatului secretarilor de stat, iar în cadrul şedinţelor Cabinetului de Miniştri a subiectelor de politici şi a subiectelor importante.

6.  Supunerea avizelor, pe marginea iniţiativelor deputaţilor, procedurii de transparenţă decizională,

7.  Examinarea în cadrul şedinţei Cabinetului de Miniştri doar a proiectelor de acte normative şi proiectelor de politici, inclusiv a avizelor Guvernului la iniţiativele deputaţilor, care au fost:
a. supuse în prealabil procedurii de transparență decizională,
b. au fost plasate în prealabil pe pagina electronică a Guvernului.

8. Publicarea pe pagina electronică a Guvernului a redacţiilor  finale a textelor proiectelor de lege şi a extraselor deciziilor adoptate în cadrul şedinţelor Cabinetului de Miniştri,

9. Recomandăm publicarea pe pagina www.gov.md a calendarului iminent de examinare a proiectelor de lege, proiectelor de acte normative, proiectelor de politici.

Textul recomandărilor, inclusiv celor punctuale, poate fi accesat în anexă.