CNPProduseAvize și propuneriDrepturile omuluiComentariile ADEPT la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind transparența în procesul decizional

Comentariile ADEPT la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind transparența în procesul decizional

08.11.2013
Comentariile ADEPT la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind transparența în procesul decizional

Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT" a prezentat Ministerului Justiției, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional.

Concluziile experților de la "ADEPT" au fost următoarele:

”Conceptual, prevederile din proiect răspund anumitor necesităţi de perfecţionare a Legii nr. 239/2008.

Totuşi, reţinînd toate cele menţionate la compartimentul Analiza conţinutului proiectului de document, proiectul poate fi îmbunătăţit. Necesitatea intervenirii cu modificări şi completări în conţinutul Legii nr. 239/2008 este notorie, însă această intervenire ar trebui să fie mai cuprinzătoare, răspunzînd tuturor deficienţelor de drept, deficienţe remarcate şi de organizaţiile non-guvernamentale în procesul de monitorizare a procesului de implementare a prevederilor legale.

În mod special, insistăm asupra:

  • necesităţii ajustării terminologice. Altfel, în eventualitatea adoptării în actuala redacţie a proiectului, prevederile Legii nr. 239/2008 poate să devină şi mai confuze decît sînt;
  •  inadmisibilitatea limitării cercului de subiecţi, cărora se aplică Legea nr. 239/2008. Această limitare este şi mai gravă în lipsa unei justificări în nota informativă;
  • necesitatea clarificării mecanismului de control şi sancţiuni, în lipsa căruia eficienţa Legii nr. 239/2008 ar putea fi compromisă.”

Textul deplin al recomandărilor poate fi accesat în anexă.