CNPProduseAvize și propuneriDrepturile omuluiComentariile CReDO la proiectul modificărilor la Legea privind întrunirile

Comentariile CReDO la proiectul modificărilor la Legea privind întrunirile

27.12.2013
Comentariile CReDO la proiectul modificărilor la Legea privind întrunirile

Centru de Resurse pentru Drepturile Omului a prezentat Ministerului Justiției, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 26-XVI din 22 februarie 2008 privind întrunirile, Codul contravenţional).

Concluziile experților de la CReDO s-au referit, printre altele, la următoarele:

1.Modificarea la articolul 3: noţiunea „întrunire cu un număr redus de participanţi” se completează în final cu sintagma “motiv pentru care procedura ordinară de notificare nu este posibilă sau necesară”.

Dezaprobăm modificarea propusă pentru ca sintagma propusă este parte componentă a noțiunii de întrunire spontană, adică pentru ultimă nu se poate realizat notificarea ordinară pentru că este neplanificată. Întrunirea cu un număr redus de participanți nu necesită notificare pe motiv ca întrunirile puțin numeroase nu reprezintă dificultăți de acomodare în spațiul public și nu pe motiv ca este impractica procedura de notificare.

2. Articolul 4 se completează în final cu litera e) cu următorul cuprins: „prioritatea interesului public, conform căruia întrunirile se pot desfăşura astfel încît să nu creeze obstacole pentru folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţămînt, cultură, sănătate şi unităţilor comerciale”.

Dezaprobăm modificarea propusă pentru ca contravine principiilor a) și d) ale articolului 4, adică proporționalitatea și prezumția în favoarea desfățurării întrunirilor. Întradevăr, exercitarea libertății la întrunire poate justificat limita funcționarea transportului public și folosirea normală a drumurior publice pentru ca libertatea întrunirilor este un drept constituțional.    

Textul integral al recomandarilor poate fi accesat în anexă.


Documente anexe