CNPProduseAvize și propuneriDrepturile omuluiOpinia CRJM privind modificările propuse la Legea privind întrunirile și transferarea IDP în subordinea MJ

Opinia CRJM privind modificările propuse la Legea privind întrunirile și transferarea IDP în subordinea MJ

27.12.2013
Opinia CRJM privind modificările propuse la Legea privind întrunirile și transferarea IDP în subordinea MJ

Urmare a discuţiilor de la întâlnirea din 6 decembrie 2013 a Prim-ministrului Republicii Moldova, Domnului Iurie LEANCĂ, cu membrii Consiliului Naţional pentru Participare, Centrul de Resurse Juridice din Moldova a prezentat opinia cu privire la o recentă iniţiativă a Ministerul Afacerilor Interne de a modifica legislaţia privind întrunirile şi cu privire la situaţia privind transferul Izolatoarelor de Detenţie Provizorie ale comisariatelor de poliţie sub controlul Ministerului Justiţiei.

Experții CRJM au menționat, printre alte, că punctul 1 al proiectului de lege, în esenţă, prevede introducerea necesităţii notificării prealabile în cazul întrunirilor cu un număr redus de participanţi (până la 50 de persoane). O procedură similară a existat în Republica Moldova până în anul 2008, la care s-a renunţat odată cu adoptarea Legii privind întrunirile. În contextul aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova, revenirea la situaţia de până în anul 2008 poate fi înţeleasă cu greu. Mai mult, art. 54 alin. 1 al Constituţiei nu admite revenirea la un sistem mai redus de protecţie a drepturilor şi libertăţilor omului;

ii. Punctul 2 al proiectului de lege prevede introducerea în Legea privind întrunirile a unei prevederi care ar consfinţi prioritatea interesului public în detrimentul libertăţii de întrunire. Prioritatea interesului public este un fenomen comun regimului sovietic şi nu unui sistem democratic. Într-o societate cu adevărat democratică, interesul public nu poate prevala asupra drepturilor şi libertăţilor omului. Într-o democraţie, în fiecare caz în parte, urmează să se ia o decizie care să ia în calcul atât interesul general cât şi cel individual, iar soluţia, de regulă, este una care împacă ambele părţi. Introducerea priorităţii interesului public ar putea îngreuna luarea unei decizii cu privire la o întrunire în spirit democratic, mai ales într-o societate ca în Republica Moldova, în care funcţionarii publici şi judecătorii deseori iau decizii fără analize minuţioase. Pe de altă parte, Nota informativă la proiectul de lege nu justifică în vreun fel introducerea acestei prevederi;

Textul integral al recomandarilor poate fi accesat în anexă.

Documente anexe