CNPProduseAvize și propuneriDrepturile omuluiComentariile CReDO la modificările Legii privind trasnparența în procesul decizional

Comentariile CReDO la modificările Legii privind trasnparența în procesul decizional

14.01.2014
Comentariile CReDO la modificările Legii privind trasnparența în procesul decizional

Centru de Resurse pentru Drepturile Omului a prezentat Ministerului Justiției, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional.

Experții de la CReDO au opinat, printre altele, că:

”Susținem proiectul de lege de modificare a legii cu privire la transarența decizională cu excepția a 3 modificări și cu completarea propuspă în textul de mai jos

1)      Nu susținem integral propunerea Ministerului Justitției.

La art. 3 alin. (4) după cuvîntul „legislative” se adaugă cuvîntul „normative”.  Astfel toate actele normative cu caracter regulatoriu vor fi supuse transparenței decizionale.

2)      Nu susținem propunerea Ministerului Justiției.

La art. 13 alin (4) propunem doar după  cuvîntul  „decizional” de adăugat cuvîntul „de adoptare”. Această precizare reflectă mai bine transparența procesului deciyional de adoptare a deciziei. Totodată, este clar ca art.13 face parte din Capitolul Transparența procesului de adoptare a deciziilor, adică doar la o parte a procesului decizional. Întregul proces deciyional se compune din procesul decizional de elaborare a deciziei (în cadrul Parlamentului) reglementat prin coraborarea prevederilor legii transparenței decizionale în cap. II Transparența procesului de elaborare a deciziilor și de prevederile specifice ale Legii cu privire la Regulamentul Parlamentului prin îmbogațire a ultimului...”

Textul integral al recomandarilor poate fi accesat în anexă.

Documente anexe