CNPProduseAvize și propuneriDrepturile omuluiComentarii și propuneri ADEPT la modificările Codului Electoral

Comentarii și propuneri ADEPT la modificările Codului Electoral

29.01.2014
Comentarii și propuneri ADEPT la modificările Codului Electoral

Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT", în cadrul procesului de consultare publică, a elaborat comentarii la proiectul legii de modificare a Codului Electoral al Republicii Moldova.

Comentariile la proiectul de lege vizează articolele din lege propuse spre modificare, cît și menționează criteriile de identificare a sistemelor electorale adecvate, în contextul scopului de a interveni în sistemului electoral al Republicii Moldova.

Experții ADEPT, printre altele, menționează:

”Proiectul privind modificarea Codului electoral (Lege nr.1381-XIII din 21.11.97, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.81/667 din 08.12.1997) se referă la modificarea sistemului electoral propriu-zis, avînd în vederea trecerea de la sistemul electoral proporţional absolut (o ţară – o circumscripţie electorală). Proiectul, fiind trimis de către conducerea Parlamentului spre avizare Comisiei de la Veneţia, conţine un şir de carenţe care pot şi trebuie înlăturate. Modificarea Codului Electoral reprezintă un subiectul de rezonanţă, de aceea, pînă la avizul oficial merită analizat cu atenţie datorită implicaţiilor majore pe care le are asupra proceselor politice din ţară.”

Textul integral al recomandărilor poate fi accesat în anexă.


Documente anexe