CNPProduseAvize și propuneriEducațieAvizul CNP pe marginea Planului de acţiuni 2013-2016 în domeniul educaţiei incluzive

Avizul CNP pe marginea Planului de acţiuni 2013-2016 în domeniul educaţiei incluzive

31.01.2013

Grupul de lucru Social, Educaţie şi Sănătate al CNP şi Centrul de zi ”Speranţa” s-au expus pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2013-2016 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020". Ca urmare a soliticătii parvenite din partea Ministerului Educaţiei, membrii CNP au prezentat poziţia pe marginea documentului, prin care salută iniţiativa Ministerului Educaţiei în promovarea proiectului decizional în cauză.

Autorii avizului menţionează despre importanta acestui document în calitate de instrument de implementare a Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Rolul proiectului de decizie în cauză rezidă în promovarea acţiunilor concrete privind organizarea si funcționarea sistemului educațional, astfel încît procesul educaţiei incluzive să se transfere de la etapa declaraţiilor politice la etapa mecanismelor regulatorii a procesului care este deja început si implementat în mai multe instituţii-pilot în baza acordurilor de colaborare a societăţii civile si Ministerul Educaţiei.

Totodată, avizului conţine cîteva comentarii şi completări pentru îmbunătăţirea documentului. Autorul documentului este Centrul de zi “Speranţa”.

Documente anexe