CNPProduseAvize și propuneriEducațieCNP a prezentat avizul la proiectul Regulamentului cu privire la susținerea examenelor de bacalaureat de către absolvenții cu cerințe educaționale speciale

CNP a prezentat avizul la proiectul Regulamentului cu privire la susținerea examenelor de bacalaureat de către absolvenții cu cerințe educaționale speciale

18.05.2013

Grupul de lucru Politici Sociale, Educaţie și Sănătate al CNP și Asociaţia Keystone Human Services International Moldova s-au expus pe marginea proiectului de Reglementări şi proceduri specifice cu privire la susţinerea examenelor de bacalaureat şi certificarea absolvenţilor cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în învăţămîntul liceal.

Autorii avizului  susțin inițiativa Ministrului Educației de a oferi șanse egale pentru accederea la educația de calitate a tinerilor cu cerințe educaționale speciale din republică.

Totodată, în vederea îmbunătățirii conținutului documentului au fost propuse un șir de recomandări, printre care includerea reglementărilor date în Regulamentul privind desfășurarea examenelor de bacalaureat și implicarea Serviciului de Asistență Psihopedagogică la examinarea listelor candidaților propuși pentru susținerea examenelor.

De asemenea, au fost propuse cîteva completări și modificări de ordin redacțional, de utilizare corectă a termenilor, etc.

Avizul a fost pregătit cu suportul Asociaţiei Keystone Human Services International Moldova.