CNPProduseAvize și propuneriEducațieRecomandările GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate la proiectul Codului Educaţiei

Recomandările GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate la proiectul Codului Educaţiei

04.12.2013

Membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate al Consiliului Naţional pentru Participare şi constituenţii săi susţin proiectul Codului Educaţiei, totodată, venind cu un şir de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. În mare parte recomandările ţin de educaţia incluzivă. Textul integral al Avizului se regăseşte în ataşament.