CNPProduseAvize și propuneriJustițieRecomandări la Regulamentul de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța judecătorească

Recomandări la Regulamentul de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța judecătorească

26.06.2013
Recomandări la Regulamentul de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța judecătorească

Membrii Grupului de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP, cu concursul juriștilor abonați la rețeaua Embassy Lawyers a AO Ambasada Drepturilor Omului, urmare a luării cunoștință cu anunțul privind consultarea publică a proiectului Regulamentului privind conduita justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească, au expediat Consiliului Superior al Magistraturii din RM recomandări la conținutul proiectului.

Practicienii au menționat, printre altele, asupra dublării prevederilor Regulamentului cu cele ale Codului de Procedură Civilă, iar în unele cazuri și limitărilor aduse de Regulament drepturilor procesuale ale părților și participanților la proces.

Recomandările pot fi accesate în anexă.