CNPProduseAvize și propuneriJustițieComentariile Institutului de Justiție Civilă la Regulamentul – cadru cu privire la organizarea și funcționarea secretariatului judecătoriilor și curților de apel

Comentariile Institutului de Justiție Civilă la Regulamentul – cadru cu privire la organizarea și funcționarea secretariatului judecătoriilor și curților de apel

27.12.2013
Comentariile Institutului de Justiție Civilă la Regulamentul – cadru cu privire la organizarea și funcționarea secretariatului judecătoriilor și curților de apel

A.O. „Institutul de Justiție Civilă” („IJC”a prezentat Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Regulamentului – cadru cu privire la organizarea și funcționarea secretariatului judecătoriilor și curților de apel.

Experții IJC au ajuns la concluzia că Regulamentul cadru este un act normativ reușit, care corespunde cerințelor de legalitate și oportunitate.

A fost menționat, printre altele, că ”buna funcționare a instanțelor judecătorești, calitatea actului de justiție și sporirea încrederii societății civile în justiție depinde, în mare măsură, de modul cum își îndeplinește atribuțiile Secretariatul judecătoriilor și curților de apel. Pentru aceste motive, IJC vine cu o propunere de completare a acestui proiect, pentru a contribui la crearea unui cadrul normativ eficient în domeniu.”

Textul integral al recomandarilor Institutului de Justiție Civilă poate fi accesat în anexă.