CNPProduseAvize și propuneriSecuritateRecomandări la HG privind structura şi efectivul limită ale Inspectoratului General de Poliţie, CPP, etc

Recomandări la HG privind structura şi efectivul limită ale Inspectoratului General de Poliţie, CPP, etc

20.02.2013

Asociația Promo-Lex, organizație de resursă a Grupului de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP a prezentat Ministerului Afecerilor Interne recomandări asupra proiectului Hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărârii de Guvern cu privire la structura şi efectivul limită ale Inspectoratului General de Poliţie, precum şi la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de Procedură Penală şi Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală).

Potrivit experților Promo-Lex, iniţiativa de modificare a hotărârii cu privire lastructura şi efectivul limită ale IGP este binevenită dar incompletă. Sistemul organelor de urmărirepenală urmează a fi consolidat prin excluderea ofiţerilor de urmărire penală din componenţa IGP şi crearea unui sistem unic de urmărire penală în cadrul MAI.

Crearea subdiviziunii de urmărire penală în cadrul poliţiei de frontieră, (ne-coordonatede către Departamentul de urmărire penală) care nu este parte a sistemului organelor de urmărire penală a MAI, a fost primul pas spre desființarea unui sistem unic al organelor de urmărire penală din cadrul MAI. De remarcat că ofiţerii de urmărire penală din cadrul poliţiei de frontieră nu au o competenţă procesuală bine determinată, ori va fi una ocazională lăsată la discreţia organelor procuraturii. Cel de-al doilea pas a fost adoptarea HG 986 din 24 decembrie 2012 prin care sistemul organelor de urmărire penală, condus de Departamentul urmărire penală a fost scos din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pus în subordinea unui serviciu public cu statut de direcţie generală a Inspectoratului general de poliţie.

 

Textul integral al recomandărilor poate fi găsit în atașament.

Documente anexe